Co nowego w oświacie od 1 września 2012 r. - część I

Początek roku szkolnego zwykle obfituje w zmiany w przepisach, które w natłoku obowiązków trudno na bieżąco monitorować. Dlatego abyś był na bieżąco z najnowszymi przepisami i wytycznymi przygotowaliśmy Kompendium zmian w przepisach na nowy rok szkolny – dziś część I, w której zaczynamy od omówienia zmian i nowych regulacji wprowadzonych rozporządzeniem MEN z 7 lutego 2012 r. czyli „nowej ramówki”. Zebrane i uporządkowane w tabelkach nowe przepisy, zmiany, obowiązki i komentarze eksperta pozwolą łatwo, szybko i bez wątpliwości wdrożyć nowe przepisy w Twojej placówce.

Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej  - od 31 sierpnia 2012 r. !

Od 31 sierpnia 2012 r. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o systemie informacji oświatowej oraz ustawa o systemie oświaty. Nowelizacja zawiera rozwiązania zwiększające anonimowość gromadzonych w nowym systemie informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Roczny plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

Pytanie: Czy jest jeden, konkretny wzór planu nadzoru dyrektora? Co należy wziąć pod uwagę przygotowując ten plan? 

Program nauczania po zmianie nauczyciela

Pytanie: Nauczyciele przed wakacjami wypełnili wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania i kartę oceny programu. Jak postąpić, gdy wniosek na program autorski wypełnił nauczyciel, który od września nie będzie już pracował w naszej szkole? 

Opieka nad uczniami w czasie dowozu do szkoły nie może być realizowana w ramach godzin karcianych, czy wolontariatu

Pytanie: Czy nauczyciel, w ramach godzin karcianych lub wolontariatu, może sprawować opiekę nad dziećmi w czasie dowozu? 

Nowe struktury kuratorium dostosowane do zadań związanych z nadzorem pedagogicznym

MEN skierowało do konsultacji społecznych rozporządzenie zmieniające organizację kuratoriów oświaty. Nowe struktury kuratoriów oświaty mają bardziej odpowiadać zadaniom związanym ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zapewnić sprawną realizację zadań w tym zakresie.

Nowa podstawa programowa – nowe kwalifikacje nauczycieli

W związku z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, której realizacja rozpocznie się w klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2012/2013, zmienione zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zmiana wprowadza odrębne regulacje dotyczące kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów uzupełniających na IV etapie edukacyjnym, tj. historii i społeczeństwa oraz przyrody.