Założenie metryki akt sprawy awansowej dopiero po złożeniu przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Pytanie: Kiedy należy założyć metrykę akt sprawy w postępowaniu o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego? Czy należy zrobić to już we wrześniu, gdy nauczyciel złoży plan rozwoju zawodowego?

Zakres obowiązków psychologa i pedagoga szkolnego zależy od dyrektora szkoły

Pytanie: Co należy do zakresu obowiązków pedagoga, a co do psychologa szkolnego? Czy rozporządzenie rozróżnia te dwa stanowiska?

Roczny urlop macierzyński już od 2013 roku

Zgodnie z zapowiedziami, które padły podczas piątkowego wystąpienia Premiera, a potem zostały potwierdzone na poniedziałkowej konferencji prasowej Ministra Pracy urlop macierzyński będzie wydłużony o pół roku i wyniesie 1 rok. Nie będzie jednak pełnopłatny.

Praca nad wizerunkiem szkoły – 5 kroków do sukcesu

Pytanie: Jak mogę się dowiedzieć, czy uczniowie i rodzice pozytywnie postrzegają realizację poszczególnych zadań realizowanych przez szkołę? Jakie czynniki kształtują wizerunek szkoły i wpływają na wysoką ocenę jej pracy?

Potrącenia komornicze także z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Pytanie: Nauczyciel ma zadłużenie komornicze niealimentacyjne. Z wypłaconego z góry wynagrodzenia za październik potrąciłam kwotę wolną od potrąceń. Na koniec miesiąca nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Czy z tego wynagrodzenia także mam dokonać potrącenia, a jeśli tak to w jakiej części?

Matura 2015 - obowiązkowo przedmiot rozszerzony

Od 2015 r. maturzyści będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zmiana ta ma ułatwić maturzystom dostanie się na studia.

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego tylko w placówkach publicznych

Pytanie: Jednym z priorytetów nadzoru KO na ten roku jest "Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego w szkole". Jakich dokumentów mogą wymagać wizytatorzy? Jakie zapisy powinny być zawarte w statucie szkoły? W naszej szkole (niepubliczna) istnieje tylko tzw. "zerówka" - jakie dokumenty powinniśmy mieć, by nie zaskoczyła nas wizytator.