Termin urlopu okolicznościowego musi być związany ze zdarzeniem uzasadniającym jego udzielenie

Pracownik sam decyduje o terminie skorzystania z urlopu okolicznościowego, a pracodawca musi się do tego dostosować. Data urlopu musi jednak pozostawać w związku z okolicznością uzasadniającą udzielenie płatnego zwolnienia.

Wymiar płatnego urlopu okolicznościowego wynosi 1 lub 2 dni, w zależności od rodzaju wydarzenia i stopnia pokrewieństwa. Przysługuje on na czas uczestniczenia w ważnych wydarzeniach rodzinnych (takich jak ślub czy pogrzeb). Co ważne, z uprawnienia tego mogą korzystać zarówno nauczyciele jak i pracownicy niepedagogiczni. Dyrektor szkoły ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy w związku z zaistnieniem okoliczności wymienionej w przepisach, ale to pracownik decyduje, kiedy chce skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego. Ważne jest jednak to, że termin skorzystania z urlopu musi pozostawać w związku z zaistniałą okolicznością uzasadniającą udzielenie urlopu. Urlop nie powinien być zatem udzielany po kilku tygodniach, czy miesiącach od zaistnienia zdarzenia.


Autor:

Anna Trochimiuk

prawnik, specjalista prawa oświatowego