Za urlop zdrowotny nie należy się urlop uzupełniający

Urlop uzupełniający w szkole feryjnej przysługuje z powodu niewykorzystania co najmniej 8 tygodni urlopu w okresie ferii zimowych i letnich. Jeżeli jednak przyczyną niewykorzystania tego limitu jest urlop dla poratowania zdrowia, nauczyciel nie odzyska urlopu wypoczynkowego.

Do okoliczności uzasadniających udzielenie urlopu wypoczynkowego należą:

  • niezdolność do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,

  • urlop macierzyński,

  • dodatkowy urlop macierzyński,

  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • urlop ojcowski,

  • urlop rodzicielski,

  • odbywanie ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Inne nieobecności, nawet jeśli przypadają w okresie ferii szkolnych, nie skutkują przerwaniem urlopu, a więc i prawem do urlopu uzupełniającego. W szczególności należy wskazać tu urlop dla poratowania zdrowia. Jeżeli nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie ferii szkolnych, to urlop ten pochłania urlop wypoczynkowy i nie przysługuje w tym przypadku urlop uzupełniający (wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 1988 r., III PZP 4/88).


Autor:

Dariusz Dwojewski

doradca prawny, specjalista prawa oświatowego