Musi być związek między przyczyną udzielenia urlopu okolicznościowego a terminem jego wykorzystania

Zwolnienie od pracy związane ze ślubem dziecka może być udzielone na dzień zdarzenia, a jeśli występuje w innym dniu - musi istnieć związek przyczynowy między zdarzeniem a potrzebą udzielenia dnia wolnego. Jeżeli pracownik wnioskuje o dzień wolny po dłuższym okresie czasu od ślubu dziecka, dyrektor nie musi udzielać wolnego.

Można składać zamówienia na II część ministerialnego podręcznika

Od dziś do 24 września można składać zamówienia na II część "Naszego elementarza". Analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku I części tego podręcznika, szkoły, które mają aktualne upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO oraz aktywny login i hasło składają zamówienia poprzez aplikację udostępnioną w "strefie dla zalogowanych" portalu systemu informacji oświatowej.

Harmonogram kontroli zarządczej w roku szkolnym 2014/2015

W praktyce szkolnej kontrola zarządcza stanowi element procesu zarządzania, który w zdecydowany i komplementarny sposób porządkuje działania dyrektora związane ze sprawnym kierowaniem placówką. Umożliwia podejmowanie przemyślanych i optymalnych czynności ukierunkowanych na rozwój szkoły. Aby osiągnąć ten cel, działania związane z kontrolą warto zaplanować w podziale na poszczególne miesiące roku szkolnego.

Etat nauczyciela można uzupełnić godzinami świetlicy

Jeżeli nauczyciel w ramach etatu realizuje zajęcia zarówno z klasą, jak i na świetlicy szkolnej to wymiar realizowanej godziny odpowiedni jest do realizowanych zajęć: 45 minut z uczniami w klasie oraz 60 minut na świetlicy szkolnej.

Dyrektor musi udostępnić pomieszczenia szkolne związkom zawodowym

Międzyzakładowa organizacja związkowa ma prawo do uzyskania pomieszczenia na potrzeby prowadzenia działalności związkowej u każdego pracodawcy, który jest objęty zakresem jej działania. Odmowa udostępnienia takiego pomieszczenia stanowi wykroczenie.