Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem wolnym od pracy

Dnia 14 października nie prowadzi się w szkołach zajęć lekcyjnych, ale nie jest to dzień wolny od pracy dla nauczycieli. Z kolei nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej może w tym dniu skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Dyrektor ustala, czy pracownik wypracowuje przy monitorze normę uprawniającą do zwrotu kosztów okularów korekcyjnych

Dyrektor szkoły musi zapewnić okulary korekcyjne tylko tym pracownikom, którzy użytkują monitor ekranowy co najmniej 4 godziny na dobę. Sposób ustalenia tego okresu dyrektor powinien określić w regulaminie pracy.

3 nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozpoczął się proces legislacyjny w zakresie zmiany rozporządzenia z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

120 mln euro na rozwój zawodówek

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na ten rok szkolny i jednocześnie punktem na oświatowej liście Rządu jest rozwój szkolnictwa zawodowego. Na ten cel przeznaczone zostanie 120 mln euro.