„Śmieciowe” jedzenie jeszcze przez rok dostępne w szkołach

Słodycze, ciastka, drożdżówki, chipsy oraz słodzone napoje – po takie produkty najczęściej sięgają uczniowie odwiedzający szkolne sklepiki. Niezdrowych produktów nie brakuje także w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Uchwalona kilka dni temu nowelizacja przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia daje ajentom szkolnych sklepików, stołówkom oraz firmom cateringowym ponad rok na „uzdrowienie” produktów i posiłków podawanych uczniom.

ZNP chce zmiany statusu asystenta nauczyciela

Związek Nauczycielstwa Polskiego od kilku miesięcy walczy o zmianę statusu asystenta nauczyciela i wychowawcy świetlicy. Związek chce, aby stanowisko to zostało wprowadzone do wykazu stanowisk pracowników samorządowych i było wynagradzane tak, jak pracownicy samorządowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach.

Zmiana języka obecnego nie zawsze możliwa

Zmiana języka obcego może wystąpić tylko w sytuacji przejścia do innej szkoły, w której nauczany jest inny niż w poprzedniej szkole język obcy jako przedmiot obowiązkowy.

Zajęcia z religii i etyki organizuje się w grupie międzyoddziałowej, międzyklasowej a także międzyszkolnej

Gdy na zajęcia z religii lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów, to w organizację tych zajęć powinien się włączyć organ prowadzący. Może on utworzyć w tym celu grupę międzyszkolną i zorganizować zajęcia w jednej szkole lub w punkcie katechetycznym.

Treść opinii poradni zalecającej zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka powinna być zgodna z przepisami

Opinia, na podstawie której dyrektor może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka powinna zawierać dane wskazane w przepisach, z uwzględnieniem stwierdzenia, że dotyczy zwolnienia z nauki drugiego języka z uwagi na określony/zdiagnozowany problem dziecka.

Przerwa na karmienie nie zawsze zmniejszy liczbę godzin pensum

Nauczycielce przysługuje godzinna przerwa na karmienie każdego dnia, w którym pracuje ponad 4 godziny. Nie oznacza to jednak, że w związku z korzystaniem z przerwy zmniejszy się wymiar pensum nauczycielki.

Prywatne wyjście z pracy można odpracować z wyprzedzeniem

Pracownik może odpracować prywatne wyjście z wyprzedzeniem tj. przed dniem, w którym z powodu konieczności załatwienia spraw prywatnych, pracował krócej.

Nowe przepisy o podziale subwencji oświatowej niezgodne z Konstytucją?

Zmniejszanie wydatków na oświatę i wychowanie, niedoszacowanie zadań oświatowych a przede wszystkim premiowanie samorządów, które pozbędą się wszystkich szkół - to główne zarzuty, jakie stawia ZNP pod adresem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nowa matura 2015 r. ma lepiej przygotować uczniów do studiów i podjęcia pracy

Matura 2015 odbędzie się w nowej formule. Każdy absolwent będzie obowiązkowo zdawał pięć egzaminów. Z języka polskiego – w części pisemnej i części ustnej, z wybranego języka obcego nowożytnego – w części pisemnej i części ustnej, z matematyki – w części pisemnej.