Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w szkole

Każdego dnia w szkołach i placówkach oświatowych przetwarza się dziesiątki danych osobowych. Jednak mało kto zdaje sobie przy tym sprawę, jak ważna jest ich ochrona i właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. O najczęściej występujących sytuacjach związanych z przetwarzaniem danych osobowych piszemy dalej. Wskazówki te z pewnością będą pomocne dla każdego administratora danych.

Obliczanie frekwencji klasy bez ucznia nauczanego indywidualnie

Pytanie: Dziecko jest nauczane indywidualnie w domu - ma przyznane 6 godzin tygodniowo. Jest zapisane na liście I klasy szkoły podstawowej specjalnej. Uczeń ma odrębny dziennik. Jak liczyć frekwencję klasy na półrocze i koniec roku szkolnego: razem z uczniem nauczanym indywidualnie, czy oddzielnie?

Nauczyciele nie będą zwalniani z pracy z powodu wieku

Od nowego roku nauczyciele nie będą tracić pracy tylko dlatego, że osiągnęli wiek emerytalny. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela przewiduje usunięcie przepisu obligującego zwolnienie z pracy nauczyciela, który osiągnie określony wiek. Temat ten sygnalizowaliśmy już w poprzednich wydaniach Kwadransu.

Nauczyciel alkoholik ponosi odpowiedzialność z Karty Nauczyciela

Pytanie: Za stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu (2 promile) nauczyciel został ukarany przez komisję dyscyplinarną karą nagany z ostrzeżeniem. Zaraz po tym ponownie zaczęły się problemy. Nauczyciel nie stawia się do pracy, nie odbiera telefonów i nie informuje o przyczynie swojej nieobecności. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogę go zwolnić dyscyplinarnie na podstawie Kodeksu pracy czy mogę korzystać tylko z procedur określonych w Karcie Nauczyciela i znów czekać aż komisja dyscyplinarna wyda orzeczenie?

Konkurs dla uczniów – Król Jan III Sobieski

Muzeum Pałac w Wilanowie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału ogólnopolskim konkursie „Duch króla”. W związku z 330. rocznicą bitwy pod Wiedniem muzeum chce zwrócić uwagę na postać króla Jana III Sobieskiego i ożywić jego postać, odkrywając historyczne i legendarne ślady obecności tego władcy w naszym kraju. Organizatorzy zachęcają do szukania i odkrywania w swoich miejscowościach zabytków, historii, postaci, opowieści, interpretacji i śladów związanych z królem Janem III Sobieskim. Prace można przesyłać do 12 grudnia 2012 r.

Imprezę integracyjną dla pracowników szkoły można sfinansować ze środków ZFŚS

Pytanie: Do jakiej kwoty dyrektor szkoły może zorganizować imprezę integracyjną ze środków ZFŚS?

Dyrektor może wynająć pomieszczenia szkoły oddane mu w trwały zarząd

Pytanie: W jednym budynku mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Zarządcą budynku jest dyrektor szkoły podstawowej. Czy szkoła podstawowa może podpisać umowę najmu pomieszczeń gimnazjum w ten sposób, że wynajmujący będzie wpłacał pieniądze za wynajem  na konto gimnazjum? Dyrektor gimnazjum nie może podpisywać żadnych umów najmu ponieważ nie jest zarządcą tych pomieszczeń tylko je użytkuje.

Dowodem na wulgarne i wyzywające zachowanie ucznia nie może być potajemnie zrobione nagranie

Pytanie: Czy nauczyciele mogą, a jeśli tak,  to na jakiej podstawie, nagrywać ucznia, który jest wulgarny wobec nich i wobec innych uczniów, wypiera się swojego zachowania, a nikt nie chce poświadczyć (potwierdzić) takiego zachowania?

Badanie umiejętności trzecioklasistów - zgłoszenia do 30 listopada 2012 r.

Od 29 października do 30 listopada 2012 r. dyrektor szkoły podstawowej może zgłosić swoją placówkę do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów OBUT. Badanie jest dobrowolne i bezpłatne.