Zmiany w awansie zawodowym: specjalizacja dla nauczycieli dyplomowanych

Dnia 6 listopada w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura trójstronnych rozmów (MEN, korporacje samorządowe, oświatowe związki zawodowe) na temat Karty Nauczyciela. Tematem spotkania był awans zawodowy nauczycieli.

Z ZFŚS można sfinansować koszty imprezy dla pracowników w tym wynajem lokalu, dojazd na miejsce, poczęstunek

Pytanie: Czy ze środków ZFŚS można opłacić autokar, którym pracownicy jechali do teatru na spektakl?

Wyniki kontroli: Religia organizowana zgodnie z przepisami

Wyniki monitorowania lekcji religii przez kuratorów oświaty potwierdzają, że religia jest organizowana zgodnie z przepisami prawa, a samorządy i dyrektorzy prawidłowo wywiązują się z obowiązku jej realizowania.

W 2013 r. więcej osób otrzyma trzynastkę

1 stycznia 2013 r. mają wejść w życie zmienione przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Trzynastkę za 2012 r., mimo nieprzepracowania 6 miesięcy, otrzymają także osoby korzystające m.in. z dni opieki nad dzieckiem do lat 14 i zwolnienia na chore dziecko.

Świadczenia z ZFŚS z okazji świąt Bożego Narodzenia powinny być zróżnicowane

Z okazji świąt Bożego Narodzenia w wielu szkołach przyznawane są pracownikom różnego rodzaju świadczenia ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych –paczki i bony, ale też zapomogi i inne świadczenia. Przyznając takie świadczenia, trzeba jednak pamiętać o tym, by kierować się kryterium socjalnym i nie dzielić świadczeń każdemu po równo. Upewnij się, w jaki sposób przyznawać świadczenia socjalne, aby nie naruszyć zasad określonych w przepisach.

RPD: Zbyt długi okres przejściowy w ustawie żłobkowej

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do resortu pracy z wnioskiem o skrócenie okresu przejściowego, w którym żłobki założone przed 4 kwietnia 2011 r. mogą działać bez wpisu do rejestru.

Pracę na roli można zaliczyć do stażu pracy przy nagrodzie jubileuszowej

Pytanie: Kiedy można zaliczyć pracę na roli nauczyciela do stażu pracy nauczyciela wymaganego do otrzymania nagrody jubileuszowej?