Zakup żywności do stołówki szkolnej – nie zawsze w trybie zamówień publicznych

Pytanie: W szkole prowadzona jest stołówka, na potrzeby której kupujemy żywność na ogólną wartość  nie przekraczającą 14 000 euro. Czy powinniśmy stosować przepisy o zamówieniach publicznych i przeprowadzać przetarg, jeżeli: zakup mięsa i wędlin stanowi wartość ok. 6000 zł, nabiału 5000 zł, mrożonek 9000 zł, pieczywa 3000 zł, a warzyw i owoców 10 000 zł? Zakupy nie przekraczają nawet 6000 euro, z tym, że robię podział na poszczególne kategorie mięsa. Jeśli połączę zakupy to może wyjść kwota powyżej 6000 euro.

System badania osiągnięć uczniów w szkole

Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność szkoły, w tym za podejmowane działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Czy w związku z tym każda szkoła powinna posiadać system badania osiągnięć uczniów? Czy system ten jest obligatoryjny, czy jego wprowadzenie zależy od szkoły? Czy to powinien być jakiś jeden dokument czy kilka? Jakie zapisy powinny być w nim zawarte? Na wątpliwości dyrektorów, dotyczące systemu badania osiągnięć uczniów w szkole, odpowiada ekspert z kuratorium.

Stan nieczynny uwzględnia się w świadectwie pracy, a jego upływ wskazuje jako podstawę ustania zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy, zatrudniony od 1 września 2007 r.,  przebywa od 1 września  2012 r. do 28 lutego 2013 r. w stanie nieczynnym. Czy stan nieczynny uwzględnia się w świadectwie pracy? Jaka powinna być podstawa prawna ustania stosunku pracy?

Sposób korzystania z urlopu na żądanie zależy od ustaleń placówki

Pytanie: Czy cztery dni urlopu na żądanie można wziąć od pod rząd (np. od poniedziałku do czwartku), czy należy je wybierać jako pojedyncze dni ?

RPD: Ponad 1/3 liczby wypoczynków organizowana jest niezgodnie z prawem

Po kontroli wypoczynku letniego w 2012 r., zlokalizowanego na terenie całego kraju, Rzecznika Praw Dziecka stwierdził w ok. 35 % miejsc wypoczynku brak przestrzegania przepisów prawa w zakresie organizacji i nadzorowania wypoczynku.

Przy ustalaniu tygodniowego rozkładu zajęć trzeba uwzględnić zasady ochrony zdrowia i higieny pracy

Pytanie: Jakimi najważniejszymi zasadami powinien się kierować dyrektor układając plan lekcji w szkole podstawowej? Jakich zajęć nie należy łączyć?

Przepisy nie wskazują jak często należy przeprowadzać szkolenie z pierwszej pomocy

Pytanie: Jak często należy szkolić nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy? Czy zaświadczenia mają okres ważności, podobnie jak szkolenia bhp?