Zmianę stanowiska pracy można zaproponować także po 31 maja

Przydzielenie zajęć skutkujących zmianą wymiaru pensum jest zmianą stanowiska pracy nauczyciela, która w przypadku nauczyciela mianowanego może nastąpić wyłącznie za jego zgodą. Propozycja porozumienia w tej sprawie może zostać złożona także po 31 maja oraz podczas trwania urlopu dla poratowania zdrowia.

Wynagrodzenie tylko za faktyczny czas trwania egzaminu maturalnego

Zgodnie ze stanowiskiem MEN wynagrodzenie za ustny egzamin maturalny dotyczy tylko czasu trwania egzaminu, bez doliczania czasu poświęcanego na wypełnianie dokumentacji związanej z egzaminem.

Wycieczka szkolna trwająca ponad 10 godzin – jeden kierowca to za mało

Organizacja wycieczki szkolnej przekraczającej 10 godzin wymaga prowadzenia pojazdu przez więcej niż jednego kierowcę autokaru z uwagi na ograniczenia związane z czasem pracy kierowców. Nie jest jednak konieczna ciągła obecność obydwu kierowców w autokarze przez cały okres podróży.

Ważna legitymacja tylko z numerem PESEL ucznia

Warunkiem zachowania ważności legitymacji szkolnych wydanych na dotychczasowych drukach jest dopisanie numeru PESEL uczniów. Nie należy z tym zwlekać do września, gdyż obowiązek zamieszczania numeru PESEL uczniów na legitymacjach obowiązuje już od 23 stycznia 2015 r.

W czasie wakacji nauczyciel może pracować za granicą

Nauczyciel w czasie urlopu wypoczynkowego może podjąć dodatkowe zatrudnienie, także za granicą, bez konieczności uzyskiwania zgody dyrektora szkoły.

Przepisy płacowe dla nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 pod znakiem zapytania

Od 20 marca Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi do resortu edukacji o uzgodnienie treści rozporządzenia płacowego dla nauczycieli, które ma obowiązywać w roku szkolnym 2015/2016. Tymczasem resort odmawia wszczęcia procedury uzgodnieniowej twierdząc, że wystąpienie do Związku o opinię jest wystarczające.

Nowelizacja przepisów o egzaminach eksternistycznych

Zmiany w przepisach o egzaminach eksternistycznych, które mają wejść w życie 1 września 2015 roku, mają charakter porządkujący oraz polegają na poszerzeniu katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego.

12 zadań do wykonania na koniec roku szkolnego

Zanim dyrektor uda się na zasłużony urlop, poza organizacją uroczystości zakończenia roku szkolnego ma do wykonania 12 zadań, z których większość przypada na czerwiec. Warto już teraz wpisać je do swojego terminarza, by żadnego nie pominąć.