Zrównanie uprawnień ojców i matek do urlopów rodzicielskich

Pracownik ojciec, który został sam z dzieckiem, zyska prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego, nawet jeśli matka dziecka nie była ubezpieczona. Prezydent podpisał nowelizację przepisów korzystną dla samotnych ojców.

Zbiory danych z SIO i Hermes nie podlegają rejestracji przez GIODO

Jeżeli szkoła przetwarza w systemie informatycznym takim jak SIO, Hermes wyłącznie dane osobowe objęte zwolnieniem, czyli dane swoich uczniów oraz pracowników, to jest zwolniona z obowiązku zgłaszania zbiorów do GIODO.

Wypłata odprawy emerytalnej, gdy w dniu rozwiązania stosunku pracy nauczyciel miał prawo do świadczenia kompensacyjnego

Jeżeli nauczyciel w dacie rozwiązania stosunku pracy uprawniony był do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego to przysługuje mu z tego tytułu odprawa emerytalna, nawet gdy wniosek o jej wypłatę złożył po pewnym czasie od ustania zatrudnienia.

Wynagrodzenie za lipiec i sierpień bez średniej z nadgodzin wypracowanych w czerwcu

Zarówno w lipcu jak i w sierpniu średnią z nadgodzin należy obliczyć z uwzględnieniem godzin zrealizowanych w miesiącach roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli zatem nauczyciel rozpoczął urlop 27 czerwca to przez okres wakacji otrzyma średnią z nadgodzin za okres od września do maja.

Kontrola kuratorium w zakresie bezpieczeństwa – zmiany od 1 września 2015

Od 1 września, jeśli działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie ich pobytu w szkole nie będą zgodne z przepisami, dyrektor będzie musiał doprowadzić do respektowania zapisu prawa i poinformować kuratora oświaty oraz organ prowadzący, w jaki sposób wykonał zalecenia pokontrolne.

Konieczna zmiana sposobu finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka podstawowa kwota subwencji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych powinna być naliczana od daty wystawienia skierowania ucznia do takiej placówki, a nie faktycznego do niej przybycia. Takie naliczanie subwencji powoduje, iż samorządy nie są w stanie zapewnić środków na właściwą organizację pracy tych placówek.

Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli powinny skuteczniej chronić przesłuchiwane dzieci

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, postępowania dyscyplinarne powinny zmierzać do rzetelnej oceny postawy nauczyciela, ale też chronić dzieci, które w tym postępowaniu występują w roli świadków. RPD wielokrotnie zwracał uwagę na ten problem w wystąpieniach do Ministra Edukacji Narodowej i Sejmu.

Dyrektor składa wniosek o wprowadzenie dzienników elektronicznych do organu prowadzącego

Na wniosek dyrektora szkoły, organ prowadzący może wyrazić zgodę na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej. Przepisy nie określają jednak zawartości tego dokumentu ale podpowiadamy, co warto w nim zawrzeć.