Zalecane przez kuratorium zapisy statutu szkoły z oddziałami przedszkolnymi

Jednym z priorytetów nadzoru kuratora oświaty na ten rok jest "Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego w szkole". Ekspert z kuratorium wskazuje, jakie zapisy dotyczące oddziału przedszkolnego powinien zawierać statut szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddziały przedszkolne 5- i 6-latków.

Z punktu widzenia opodatkowania i oskładkowania nie ma znaczenia, czy pracownik otrzyma pomoc rzeczową z ZFŚŚ czy też finansową

Pytanie: Czy jest różnica dla pracownika z punktu widzenia obowiązku opodatkowania i oskładkowania świadczeń ze stosunku pracy, gdy pracownik otrzyma pomoc rzeczową z ZFŚŚ lub pomoc finansową?

Wydatki na szkolną wycieczkę należy udokumentować

Pytanie: Czy przy rozliczeniu wycieczki kierownik wycieczki powinien przedstawić fakturę (np. za bilety wstępu do kina, wynajem autokaru, itp.) czy może przedstawić paragon?

Wybór sposobu zapoznania nauczycieli z regulaminem dyżurów należy do dyrektora

Pytanie: Czy regulamin dyżurów nauczycielskich musi być podpisany przez nauczycieli, czy wystarczy, że jest zapis w protokole?

Ustawa przedszkolna jest w trakcie opracowywania

6 grudnia 2012 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął założenia „ustawy przedszkolnej". Przygotowane rozwiązania prawne i finansowe już w 2016 roku zagwarantują każdemu dziecku miejsce w przedszkolu. Dzięki przepisom do budżetów gmin trafi rządowa dotacja na każdego przedszkolaka.

Spotkanie dla pracowników szkoły na koszt ZFŚS to przychód ze stosunku pracy dla każdego z nich

Pytanie: Ze środków z ZFŚS została zorganizowana impreza integracyjna dla osób uprawnionych. W roku 2012 wszyscy pracownicy szkoły wcześniej skorzystali ze świadczeń z ZFŚS do kwoty 380 zł. Właściciel lokalu, w którym została zorganizowana impreza, wystawił fakturę na kwotę 2000 zł. Czy powinniśmy określić koszt imprezy przypadający na jedną osobę i pobrać podatek z wynagrodzenia, następnie wystawiając PIT-11 dla pracownika ująć takie świadczenie w przychodach ze stosunku pracy?

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie wspomagania szkół i placówek

W dnia 12 i 13 grudnia odbyła się konferencja organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Podczas konferencji dyskutowano o wynikach rankingów edukacji i pozycji polskiego systemu edukacji. Zaprezentowano także propozycje zmian w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w kompleksowym wspomaganiu pracy szkół i placówek.