Za pozostawienie uczniów bez opieki grozi odpowiedzialność dyscyplinarna

Pytanie: Jakie sankcje prawne można zastosować wobec nauczyciela, który zostawił klasę - z którą powinien prowadzić lekcję - bez opieki?

Z powodu warunków pogodowych można odwołać zajęcia

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odwołać zajęcia szkolne ze względu na warunki pogodowe (mróz, zawieje śnieżne)? 

Woźny może odśnieżać dach szkoły, ale pod pewnymi warunkami

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Zastanawiam się, czy woźny w mojej szkole może odśnieżać dach na sali gimnastycznej? Jakie pracownik musi spełnić wymagania i na jakie źródła prawne mogę się powołać?

W aktach osobowych przechowuje się kopię zaświadczenia o niekaralności, ale nauczyciel musi przedłożyć dyrektorowi oryginał

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniając się w kilku szkołach musi przed zatrudnieniem złożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności w każdej placówce?

Tomku czy Tomeczku - czyli jak zwracać się do dzieci w przedszkolu?

Pytanie: W jaki sposób powinien się zwracać nauczyciel do dzieci w przedszkolu? Czy dopuszczalne jest stosowanie zdrobnień (imiona dzieci)? Chodzi o grupę dzieci najmłodszych 3- i 4-letnich.

Rząd przyjął „Ustawę przedszkolną"

Rząd przyjął założenia „Ustawy przedszkolnej”, zmieniającej płatność za przedszkola. Zmiany wprowadzają mniejsze opłaty dla rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu - od 1 września 2015 r.  wszystkie dodatkowe godziny powyżej pięciu bezpłatnych będą opłacane przez rodziców w wysokości 1 zł. Projekt został przesłany do konsultacji społecznych.

Rodzice mają prawo do bezpłatnego korzystania z e-dzienników

Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do e-dzienników, w zakresie dotyczącym ich dzieci. Pobieranie opłat od rodziców za dostęp do dziennika elektronicznego jest niezgodne z prawem.