ZNP domaga się 10% podwyżki pensji nauczycieli od stycznia 2017 r.

ZNP domaga się podwyżek pensji zasadniczej i zmiany mechanizmu wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli. Pensje miałyby być wypłacane z budżetu państwa, a nie z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy.

Zmiany w zasadach opodatkowania dotacji przeznaczonych na pensje osób prowadzących szkoły

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który m.in. likwiduje sprawdzian szóstoklasistów, przewiduje także dość istotną nowość w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o opodatkowanie dotacji przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcję organu prowadzącego szkołę niesamorządową.

Właścicielem wyposażenia szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną jest osoba prowadząca

W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną właścicielem rzeczy ruchomych zakupionych za środki pochodzące z dotacji jest osoba prowadząca szkołę. Szkoła nie ma bowiem osobowości prawnej i nie może być podmiotem prawa własności.

Wliczenie pracy w gospodarstwie – 2 świadków i dokument z gminy

Do stażu pracy w celu uzyskania dodatku za wysługę lat można zaliczyć wskazane w przepisach okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, które pracownik może potwierdzić także zeznaniami dwóch świadków potwierdzonymi przez urząd gminy.

Umowy na zastępstwo nie zgłasza się do PIP

Umowa o pracę na zastępstwo nie podlega ustawowym limitom zatrudnienia terminowego. Dyrektor szkoły musi jedynie wskazać cel takiej umowy i poinformować pracownika o nowym okresie wypowiedzenia. Nie musi natomiast informować o zawarciu takiej umowy inspekcji pracy.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia nie zablokuje zwolnienia

Wielu pracowników uważa, że jeżeli odmówią podpisania wypowiedzenia, wybiegną z pokoju lub nawet je podrą, to będzie ono nieskuteczne i mogą nadal pracować (a w praktyce uzyskać zwolnienie lekarskie). Nic bardziej mylnego. Zwolnienie lekarskie, owszem, chroni przed zwolnieniem z pracy, ale nie zawsze. Ważne jest bowiem to, czy w chwili otrzymania informacji o wypowiedzeniu pracownik już był niezdolny do pracy, czy też nie.

O wypoczynku dyrektor musi powiadomić odpowiednie organy

Dyrektor szkoły organizującej wypoczynek trwający do 3 dni zobowiązany jest zawiadomić o zamiarze jego organizowania organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Likwidacja godzin karcianych – już tylko Prezydent może ją zablokować

Likwidacja godzin karcianych, a w praktyce wprowadzenie możliwości przydzielania nauczycielom dodatkowych zajęć w wyższym wymiarze, jest praktycznie przesądzona. ZNP próbuje jednak walczyć do końca przeciwko nierównomiernemu obciążaniu nauczycieli dodatkową pracą, dlatego zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie przyjętej przez Sejm nowelizacji Karty Nauczyciela.

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców z udziałem Minister Edukacji Narodowej, która odbyła się 21 kwietnia br., zwrócono uwagę na rolę rodziców w systemie oświaty oraz konieczność doprecyzowania regulacji dotyczących tworzenia i kompetencji rad oraz ich finansów, tworzenia programu wychowawczego szkoły a także rozstrzygania sporów pomiędzy radą rodziców, a innymi organami szkoły.