Zwolnienie z pracy chorowitego pracownika, którego nieobecności dezorganizują pracę szkoły

Pytanie: Na jakiej podstawie możemy wręczyć wypowiedzenie pracownikowi niepedagogicznemu, który trzeci raz z rzędu wykorzystuje zasiłek chorobowy w wymiarze maksymalnym 182 dni, wraca do pracy na kilka dni i sytuację powtarza?

ZMIANY W PRAWIE: O urlopie zdrowotnym orzeknie lekarz medycyny pracy

Jedną z kwestii, nad którą debatują przedstawiciele MEN ze stroną samorządową i związkami zawodowymi jest urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli – uprawnienie, które zdaniem jego przeciwników znacząco obciąża budżety oświatowe, dezorganizując przy tym pracę szkoły. Na spotkaniu komisji w sprawie losów Karty Nauczyciela, które odbyło się 7 sierpnia 2012 r. w siedzibie MEN ustalono jak na razie, że o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego powinien orzekać lekarz medycyny pracy.

Wyposażenie klasy pierwszej dla sześciolatków

Pytanie: Czy istnieje przepis prawny określający niezbędne wyposażenie klasy I w szkole podstawowej, w której uczą się sześciolatki, zgodnie z nową podstawą programową?

Wychowawca klasy na nowy rok szkolny

Wyznaczenie wychowawcy klasy i powierzenie mu tej funkcji wydaje się czynnością prostą, formalnością. Schody zaczynają się, dopiero gdy trzeba określić zakres zadań wychowawcy czy też rozliczyć dodatek za wychowawstwo za okresy nieobecności w pracy lub wakacje. Przepisy nie rozwiewają takich wątpliwości, delegując uprawnienia do doprecyzowania kwestii dodatku za wychowawstwo na organy prowadzące. Oznacza to, że w różnych placówkach kwestie wypłacania i rozliczania dodatku za wychowawstwo mogą być odmienne określone, a co za tym idzie – mogą wywoływać niezadowolenie nauczycieli czy też poczucie niesprawiedliwości. O najczęściej występujących problemach z funkcją wychowawcy klasy piszemy poniżej.

Urlop bezpłatny przesuwa termin nabycia wyższego dodatku za wysługę lat

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu od dnia 1 września 1993 r. w szkole dodatek za wysługę lat wzrastał zawsze o 1% z dniem 1 września. W tym roku nauczyciel korzystał z dwóch dni urlopu bezpłatnego. Czy teraz zmiana wysokości dodatku stażowego będzie uwzględniana od 1 października?

Sierpniowa rada bez dyrektora?

Do naszej redakcji zwrócił się dyrektor z prośbą o pomoc i poradę, jak postąpić w sytuacji, gdy ma powierzone stanowisko do 31 sierpnia -  od 1 września będzie w związku z tym nowy dyrektor, ale nie może przekazać nowemu dyrektorowi szkoły oraz poprowadzić rady sierpniowej ze względu na zwolnienie lekarskie. Sierpniową radę prowadzi dyrektor szkoły - to jest sytuacja standardowa. Kto jednak w sytuacji, gdy dyrektor np. podczas wakacji ulegnie wypadkowi, złamie nogę, zachoruje i nie może stawić się w szkole, ma poprowadzić zebranie rady? Czy osoba pełniąca funkcję dyrektora od 1 września 2012 r. może poprowadzić radę, zamiast obecnego dyrektora? Kto przekaże obowiązki i szkołę nowemu dyrektorowi?