Zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły - zwolnienia i nieobecności nie pozbawią trzynastki

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na czas określony od  1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Czy będzie mu przysługiwała trzynastka, gdy wykorzysta np. 1 dzień urlopu bezpłatnego, 2 dni opieki nad dzieckiem lub pójdzie na zwolnienie lekarskie?

Zajęcia WF-u można zorganizować na szkolnym lodowisku, ale trzeba zapewnić uczniom bezpieczeństwo

Pytanie: Chciałabym na terenie szkoły zorganizować lodowisko, aby prowadzić na zajęcia wychowania fizycznego. Jakie warunki muszę spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom? Czy muszę dodatkowo ubezpieczyć szkołę? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora za przebywanie osób (uczniów i mieszkańców miasta) na lodowisku poza lekcjami wychowania fizycznego?

Zajęcia muszą mieć osobny program nauczania i są odrębnie ocenianie, nawet jeśli są zestawione w blok przedmiotowy

Pytanie: W gimnazjum w cyklu 3-letnim obowiązuje 30 godzin plastyki i 30 godzin muzyki. Co zatem oznaczają 2 godziny zajęć artystycznych? Czy to coś innego niż muzyka i plastyka? Czy zajęcia techniczne wliczają się do plastyki?

Wysokość dodatku stażowego trzeba zaktualizować w czasie choroby pracownika

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu należy podwyższyć wypłacany dodatek stażowy, gdy kolejny rok pracy upływa w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego, jeśli dodatek ten jest wypłacany także w czasie choroby?

Uczeń objęty edukacją domową nie przystępuje do klasyfikacji śródrocznej

Pytanie: Czy uczeń spełniający obowiązek nauki poprzez nauczanie domowe podlega klasyfikacji śródrocznej i musi zdawać egzamin klasyfikacyjny po pierwszym semestrze, skoro inni uczniowie naszej szkoły podlegają klasyfikacji po I semestrze?

Trzeba zapewnić 2,5 litra wody na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu, wymagającej polewania 

Pytanie: Czy istnieją regulacje dotyczące ilości wody, którą należy zapewnić do utrzymania czystości terenu wokół szkoły?

Termin korzystania z dni opieki nad dzieckiem  ustala się z pracodawcą

Pytanie: Czy mogę pracownikom biorącym dni na opieki nad dzieckiem odmówić udzielenia takiego dnia w żądanym przez nich terminie? Jak można tę kwestie uregulować mając na uwadze płynną pracę szkoły?