344

Zasady przechowywania dokumentacji świadczeń ze stosunku pracy

Sprawdź, gdzie należy przechowywać składniki wynagrodzenia jak dodatki, nagrody, podwyżka, a gdzie listy wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – co musisz wiedzieć

O prawidłowości zamykanych ksiąg rachunkowych świadczy również przeprowadzona kontrola ewidencji analitycznej i syntetycznej. Obie ewidencje muszą być kompletne i, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zawierać zapisy w ujęciu chronologicznym. Zapisy do ksiąg rachunkowych wnoszone muszą być na bieżąco. Sprawdź, na co zwrócić uwagę zamykają księgi rachunkowe.

343

Zmiana statutu po wygaśnięciu oddziałów gimnazjalnych – aktualizacja czy nowy statut

Po połączeniu szkoły podstawowej i gimnazjum powstał nowy statut. Od 1 września 2019 r. nie będzie już oddziałów gimnazjalnych, więc statut należy ponownie zaktualizować. Czy w takiej sytuacji należy stworzyć zupełnie nowy statut?

Zasady zwolnień w szkołach z oddziałami gimnazjalnymi

Aktualnie obowiązują jeszcze dwie procedury zwalniania nauczycieli. Sprawdź, którą z nich stosować w szkołach z oddziałami gimnazjalnymi.

Sporządzenie zastawienia obrotów i sald księgi głównej ze rok obrotowy – typowe zapisy

Na rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych masz czas do 26 marca 2019 roku. Sprawdź, jak zrobić to zgodnie z planem oraz jakie są typowe zapisy księgowe.

342

Zasady prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkołach

Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. Sprawdź, jak wygląda procedura wprowadzania eksperymentów pedagogicznych w szkołach.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych po 1 stycznia

Poznaj nowe terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. oraz sprawdź, komu i kiedy wręczyć informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

341

Marcowe obowiązki dyrektora szkoły – 25 zadań

Sprawdź, jakie zadania dyrektor szkoły ma do zrealizowania w marcu 2019 r.

340

Zmiana przepisów dotyczących całorocznej opieki i organizacji zajęć w szkole niepublicznej od 1 września 2019 r.

Jeżeli w statucie szkoły, a także w umowie o kształcenie dziecka szkoła nie zobowiązała się do organizacji zajęć opiekuńczych w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych lub ferii letnich, to nie ma zobowiązania do organizacji tych zajęć. Istotne jest również określenie kalendarza danego roku szkolnego z układem przerw świątecznych, ferii i wakacji oraz przekazanie go rodzicom do wiadomości.

Trzynastka pracownika sezonowego – kiedy przysługuje

Szkoła zatrudniła palacza na okres od listopada do kwietnia następnego roku. Sezon trwa ponad 3 miesiące ale umowa w danym roku trwa krócej. Czy trzynastka należy się tylko wtedy jeżeli umowa sezonowa zawarta jest w danym roku budżetowym na trzy miesiące?

339

Procedury bezpieczeństwa podczas wycieczek zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że podczas zagranicznych podróży należy zachować szczególne środki ostrożności. Sprawdź, jakie.

Procedura wprowadzania regulaminów szkolnych

Organy wewnętrzne szkoły pracują na podstawie uchwalonych regulaminów. Na podstawie delegacji prawnej zawartej w statucie mogą w szkołach funkcjonować również różnorodne regulaminy np. pracowni szkolnych, organizacji wycieczek, konkursów. Sprawdź, jak krok po kroku wprowadzić procedurę.

338

Zasady ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania

Sprawdź, jaki sposób należy ewidencjonować druki świadectw oraz legitymacji szkolnych.

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. Poznaj stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z 24 października 2018 r. z informacją dotyczącą zasad działania stowarzyszeń i organizacji w szkole.

337

W jaki sposób modyfikować IPET

Przepisy nie określają sposobu modyfikacji programu IPET. Decyzja w tym zakresie będzie zależała od decyzji podjętych w szkole.

Odwołanie od decyzji o zawieszeniu nauczyciela – jaki termin

Sprawdź, w jakim terminie dyrektor szkoły powinien przekazać komisji dyscyplinarnej odwołanie nauczyciela od decyzji o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków.

336

Kiedy dodatkowe wynagrodzenie za doraźne zastępstwa

Poznaj zasady przydzielania doraźnych zastępstw - ile zastępstw doraźnych w tygodniu może mieć nauczyciel oraz kiedy pracownikowi należy się za nie dodatkowe wynagrodzenie.

Jakie wydatki z dotacji będą kwestionowane w związku ze zmianą przepisów

Od 1 stycznia 2019 r. środki z dotacji na kształcenie specjalne mają być wydatkowane bezpośrednio na to kształcenie, a nie na zarządzanie placówką. Ponadto nowe zasady wydatkowania i rozliczania dotacji nakładają obowiązek szczegółowego rozliczania wydatków.

335

Zasady wydatkowania dotacji po 1 stycznia 2019 r.

Po zmianie dopuszczalnego przeznaczenia dotacji konieczne stało się odpowiednie dokumentowanie wydatków. Sprawdź, o czym pamiętać, aby nie popełnić błędu i nie musieć zwracać dotacji.

Trzynastki za 2018 rok - na co zwrócić uwagę

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje w pełnej wysokości tym pracownikom szkoły, którzy przepracowali w niej cały rok kalendarzowy. Trzynastki (w proporcjonalnie niższym wymiarze) otrzymają również Ci, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy. Sprawdź, kto jeszcze.

334

Ustawa Prawo oświatowe – jakie zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Sprawdź, jakie masz nowe obowiązki wynikające ze zmian w ustawie – Prawo oświatowe, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku.

Subwencja oświatowa na 2019 r. – co warto wiedzieć

W 2019 r. algorytm podziału subwencji oświatowej przewiduje m.in. większe kwoty na podwyżki i uczniów szkół branżowych. Sprawdź, co jeszcze.

333

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2019 roku

Sprawdź, co zmieniło się w Kodeksie pracy i co zmiany te oznaczają dla dyrektorów szkół.

Zasady powołania komisji socjalnej do celów ZFŚS

Komisje socjalne mogą być tworzone wyłącznie na podstawie regulaminu ZFŚS, który w takim wypadku powinien określać ich skład oraz sposób powoływania i odwoływania. Poznaj szczegóły.