335

Zasady wydatkowania dotacji po 1 stycznia 2019 r.

Po zmianie dopuszczalnego przeznaczenia dotacji konieczne stało się odpowiednie dokumentowanie wydatków. Sprawdź, o czym pamiętać, aby nie popełnić błędu i nie musieć zwracać dotacji.

Trzynastki za 2018 rok - na co zwrócić uwagę

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje w pełnej wysokości tym pracownikom szkoły, którzy przepracowali w niej cały rok kalendarzowy. Trzynastki (w proporcjonalnie niższym wymiarze) otrzymają również Ci, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy. Sprawdź, kto jeszcze.

334

Ustawa Prawo oświatowe – jakie zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Sprawdź, jakie masz nowe obowiązki wynikające ze zmian w ustawie – Prawo oświatowe, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku.

Subwencja oświatowa na 2019 r. – co warto wiedzieć

W 2019 r. algorytm podziału subwencji oświatowej przewiduje m.in. większe kwoty na podwyżki i uczniów szkół branżowych. Sprawdź, co jeszcze.

333

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2019 roku

Sprawdź, co zmieniło się w Kodeksie pracy i co zmiany te oznaczają dla dyrektorów szkół.

Zasady powołania komisji socjalnej do celów ZFŚS

Komisje socjalne mogą być tworzone wyłącznie na podstawie regulaminu ZFŚS, który w takim wypadku powinien określać ich skład oraz sposób powoływania i odwoływania. Poznaj szczegóły.