Znamy już nowe obowiązki dyrektorów

Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o systemie oświaty. Jej przepisy w większości wchodzą w życie 1 września 2016 r. Podpowiadamy na jakie zmiany w nowym roku szkolnym się przygotować.

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji nauczania

W konsekwencji zniesienia godzin karcianych od 1 września 2016 r. MEN planuje nowości w zasadach prowadzenia dokumentacji nauczania.

Nagroda kuratora oświaty przysługuje także emerytowanemu nauczycielowi

Pod pewnymi warunkami, nauczyciel - emeryt pracujący w szkole choćby na część etatu ma prawo do nagrody kuratora oświaty.

Kiedy organ prowadzący może odwołać dyrektora ze stanowiska?

Organ prowadzący ma możliwość odwołania dyrektora ze stanowiska. Nie jest łatwe ponieważ przyczyny powinny być szczegółowo wyjaśnione i uzasadnione.

Już teraz zaplanuj sierpniowe zebranie rady pedagogicznej

Kluczem do sukcesu w przypadku sierpniowego zebrania rady pedagogicznej jest dobre przygotowanie. Dzięki zastosowaniu kilku wskazówek ustalenia i powstała dokumentacja będą skutecznymi narzędziami do poprawy jakości pracy szkoły.

Jak będzie wyglądać praca dyrektora po wycofaniu godzin karcianych?

Po likwidacja godzin karcianych nadal trzeba będzie przydzielać te same zajęcia nauczycielom. Podpowiadamy jak to zrobić i nie przekroczyć przy tym limitu czasu pracy.

Dyrektor udostępnia organowi prowadzącego dokumentację ucznia związaną z indywidualnym nauczaniem

Mimo iż orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej jest dokumentem zawierającym dane osobowe ucznia, organ prowadzący ma prawo egzekwować od dyrektora szkoły jego kserokopii.

Czy starsze rodzeństwo może odbierać ucznia ze świetlicy?

Ze świetlicy szkolnej dziecko może odebrać jego rodzic lub opiekun prawny czy też inna osoba przez nich upoważniona.