Zmiany dotyczące świadectw i oceniania

Wiemy już, że od 1 września 2016 r. mają zostać uregulowane zasady zapisywania na świadectwach ocen z religii i etyki. Dzisiaj podpowiadamy co zrobić gdy uczeń będzie uczęszczać zarówno na jedne i drugie zajęcia.

Zadania dyrektora związane z otwarciem stażu nauczyciela

Podpowiadamy jak postąpić, by prawidłowo otworzyć staż nauczyciela i umożliwić mu uzyskanie awansu zawodowego.

To dyrektor decyduje czy organizuje gimnastykę korekcyjną

Dyrektor nie ma obowiązku organizowania zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Uwzględniając analizę potrzeb uczniów decyduje o wprowadzeniu takich zajęć i ich zakresie.

Przy przekształceniu formy zatrudnienia w mianowanie nie trzeba potwierdzać niekaralności

Nauczyciel uzyskał w lipcu 2016 r. stopień nauczyciela mianowanego i będzie zatrudniony od 1 września 2016 r. przez mianowanie. Czy powinien potwierdzić niekaralność? Kogo dotyczy ten wymóg?

Nauczyciel ma 2 możliwości rozwiązania stosunku pracy

Nauczyciel może samodzielnie wypowiedzieć stosunek pracy lub zawrzeć z dyrektorem porozumienie rozwiązujące. Które jest korzystniejsze?

Meble szkolne muszą spełniać wymagania bhp i posiadać atesty lub certyfikaty

Zanim uczniowie wrócą do szkoły należy dokonać przeglądu sprzętu, z którego będą korzystać.

Brak świadectwa pracy – jak wyliczyć staż pracy nauczyciela

Nauczyciel, który nie ma świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy, może w inny sposób wykazać przepracowany staż.

Będą drożdżówki, ale nie byle jakie

Nowe przepisy ostatecznie dały zielone światło dla 19 grup produktów, które będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych. Określono również nowe wymagania, które będą musiały spełnić posiłki wydawane uczniom w stołówkach.