Zaktualizuj statut szkoły przed 1 września

Decyzje podejmowane w oparciu o nieaktualny lub zawierający błędy statut, mogą powodować nieprawidłowości w pracy szkoły i być podważane przez organy nadzoru.

Wniosek o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych – co będzie zawierać

MEN opublikowało rozporządzenie zawierające wzór wniosku o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Sprawdźmy, jakie elementy będzie zawierać.

Nowe kryteria rekrutacji do szkół

Zmienią się kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli. Projekt rozporządzenia przewiduje, że zmiany dotyczyć będą głównie gimnazjów dwujęzycznych i szkół ponadgimnazjalnych.

Nauczycielka nie musi przerywać macierzyńskiego aby wziąć udział w konkursie na dyrektora

Nauczyciel będący na urlopie macierzyńskim ma prawo składania dokumentów do konkursu na dyrektora szkoły. Komisja konkursowa nie może dyskryminować kandydatów.

Nauczyciel może żądać kserokopii karty obserwacji jego lekcji

Zasady przeprowadzania obserwacji lekcji ustala dyrektor. Nauczyciel jednak też ma swoje prawa m.in.: może żądać kserokopii karty obserwacji jego lekcji.

Nauczyciel może wycofać złożone wypowiedzenie

Jeśli nauczyciel zmienił zdanie, pod pewnymi warunkami, możliwe jest cofnięcie złożonego przez niego wypowiedzenia. Czy dyrektor powinien się na to zgodzić?

Deklaracja zapisu do świetlicy powinna zawierać jak najwięcej danych

Dyrektor może zdecydować, że we wniosku o opiekę w świetlicy, rodzice ucznia mają podać dodatkowe informacje np. miejsce ich pracy i kontakt do niej.

Plan uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

Dyrektor odpowiada za przygotowanie planu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Poniższy scenariusz pozwoli sprawnie zrealizować ten obowiązek.