Wynagrodzenie otrzymane w trakcie trwania stanu nieczynnego nie jest wliczane do trzynastki

Do końca marca na kontach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych muszą się znaleźć trzynaste pensje. W związku z tym Dyrektorów szkół czeka trudne zadanie, bowiem przepisy przewidują szereg wyjątków od zasady nabywania prawa do trzynastki poprzez przepracowanie minimum 6 miesięcy w danym roku. Najwięcej wątpliwości budzi ustalanie prawa do dodatkowej pensji w przypadku różnych nieobecności w pracy, czy okresów nieświadczenia pracy. Tak jest na przykład z nauczycielami przebywającymi w stanie nieczynnym, których uprawnienie do trzynastki wyjaśniamy dalej.

Współczynnik urlopowy na 2013 r. – jednakowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach takiego samego etatu

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu pracowników niepedagogicznych. Jest on obliczany odrębnie dla każdego roku kalendarzowego, a używa się go także przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień.

Wnioski o nauczanie domowe składa się do 31 maja

Pytanie: Rodzice złożyli do mnie teraz wniosek o nauczanie domowe. Czy dyrektor może wydać decyzję o nauczaniu domowym tylko na II semestr roku szkolnego?

W 2013 r. ponad 5 tys. złotych subwencji na jednego ucznia

Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 5171 zł (dotyczy także ucznia liceum).

Rozliczenie godzin karcianych w roku szkolnym 2012/2013

Pytanie: Ile tygodni pracy należy przyjąć w roku szkolnym 2012/2013 w celu rozliczenia godzin karcianych?

Reklamy w szkole mogą się pojawić z inicjatywy rady rodziców, ale konieczna jest zgoda dyrektora

Pytanie: Rada rodziców chce przeprowadzić remont szkolnej szatni. Dyrekcja nie posiada w chwili obecnej wystarczających środków na ten cel. W szkole wywieszone są ramki, w których kiedyś umieszczone były reklamy. W chwili obecnej są one niewykorzystane. Rada rodziców chciałaby zrobić z nich użytek i zachęcić lokalnych przedsiębiorców do umieszczenia w nich reklamy swoich produktów za drobną opłatą, która zasiliłaby konto rady. Tak samo wygląda sprawa strojów sportowych uczniów. Za drobną opłatą zostałoby umieszczone na nich logo. Oczywiście całość dochodu tych środków zostałaby przekazana na cel, o którym wspomniałem na początku. Czy radzie rodziców wolno się podjąć się takich działań i jak powinna wyglądać cała procedura z tym związana?