Terminarz zadań dyrektora związanych z planem nadzoru

Plan nadzoru dyrektora obejmuje: ewaluację wewnętrzną, kontrolę i wspomaganie. Każdy z tych elementów zakończy się sukcesem jeśli będzie dobrze zaplanowany i realizowany w terminie. To łatwe, jeśli ma się do dyspozycji opracowane przez nas zestawienia.

Przywrócony do pracy nauczyciel będzie musiał zwrócić odprawę

Jeśli sąd uzna, że bezzasadnie rozwiązano stosunek pracy z nauczycielem i przywróci go do pracy, wówczas nauczyciel będzie musiał zwrócić pobrane odprawy jako świadczenia nienależne.

Pensum nie może wypełniać całego czasu pracy nauczyciela

Niezgodne z prawem będzie takie ustalenie pensum nauczyciela, że po uwzględnieniu innych obowiązków, takich jak przygotowywanie się nauczyciela do zajęć, jego czas pracy przekroczy 40 godzin w tygodniu.

Kto decyduje o przeniesieniu ucznia do innej klasy

Jeśli zapisy statutu nie określają zasad przenoszenia ucznia z jednej klasy do drugiej na tym samym poziomie edukacyjnym, wówczas decyduje dyrektor szkoły.

Co zrobić gdy podejrzewasz, że uczeń doświadcza przemocy domowej

Nauczyciel, który zauważy problem ucznia zawsze powinien reagować na jego krzywdę. W sposób dyskretny, spokojny, bez niepotrzebnego rozgłosu. Bardzo pomocne w takich okolicznościach są wcześniej opracowane w szkole strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych.

CKE podało terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przedstawił harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, także egzaminu eksternistycznego.

CKE podało terminy dotyczące egzaminu gimnazjalnego i matury w 2017 r.

Egzamin gimnazjalny potrwa od 19 do 21 kwietnia, a matura od 4 do 26 maja. CKE opublikowała Komunikat Dyrektora w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2017 r.

48 obowiązków dyrektora na początku roku szkolnego – wskazówki eksperta

Przedstawiamy poradnik na temat wrześniowych obowiązków dyrektora. Dzięki temu opracowaniu zyskasz czas i pewność, że działasz zgodnie z nowymi przepisami.