Zmiany w organizacji roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017 zakończy się jednak wcześniej niż zapowiadano. Koniec roku przypadnie 23 czerwca 2017 r., a nie 30 czerwca 2017 r.

Przy wyliczaniu wynagrodzeń, chroń dane osobowe pracowników

Wywieszenie w pokoju nauczycielskim imiennego zestawienia godzin nauczycieli łamie zasady ustawy o ochronie danych osobowych i podlega karze. Sprawdź, jak chronić dane osobowe pracowników, przy wyliczaniu im wynagrodzenia.

Po wycofaniu ograniczenia zatrudnienia nauczyciel skorzysta z urlopu zdrowotnego

Aby skorzystać z urlopu zdrowotnego, nauczyciel musi w dniu rozpoczęcia urlopu pozostawać w zatrudnieniu w pełnym wymiarze zajęć.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – rozwiązania 6 najczęstszych problemów

Złożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego, dyrektor może zatwierdzić lub zwrócić do poprawy. Przedstawiamy 6 sytuacji problemowych, z którymi może spotkać się dyrektor oraz gotowe dla nich rozwiązania.

Otwarcie stażu na wyższy stopień awansu w pierwszej połowie września

Staż na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciel rozpoczyna nie później niż 15 września. Staże otwierają się z mocy samego prawa, bez inicjatywy dyrektora, który w tym momencie jedynie przyjmuje wnioski o rozpoczęcie stażu.

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji nauczania

Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Główna nowość to koniec rejestrowania w dziennikach zajęć w ramach godzin karcianych.

Nauczyciela można zatrudnić na czas określony tylko w przypadkach wskazanych w ustawie

W większości szkół i placówek oświatowych nauczyciele są zatrudniani nie tylko nieterminowo, ale także na czas określony. Powszechność tego zjawiska nie oznacza jednak, że nauczyciel może być zatrudniony na czas określony w każdym przypadku. Sprawdź, kiedy można skorzystać z takiej formy zatrudnienia.

Kto może w szkole podać lek uczniowi?

Ani dyrektor, ani nauczyciel nie są uprawnieni do podania leku uczniowi. Nie pomogą deklaracje rodziców o chorobie przewlekłej dziecka. Podanie leku, nawet w nagłej sytuacji, może ją pogorszyć, za do odpowie dyrektor szkoły.