Zatrudnienie asystenta nauczyciela – jaką umowę zawrzeć

Zanim podpiszesz umowę z kandydatem na asystenta nauczyciela sprawdź jego kwalifikacje. Przeczytaj na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę.

Po 30 dniach choroby w okresie wakacji – konieczne badania lekarskie

Jeżeli niezdolność nauczyciela do pracy trwa dłużej niż 30 dni, dyrektor ma obowiązek skierować go na kontrolne badania lekarskie. Dotyczy to także sytuacji, gdy choroba przypada w okresie ferii letnich. Jeżeli jednak po chorobie nauczyciel korzysta z urlopu, z badaniami można się wstrzymać.

Plany MEN na najbliższe lata

Minister edukacji przedstawiła zapowiedzi zmian na kolejne lata szkolne. Na razie to tylko plany, ale widać już w jakim kierunku zmierzają zmiany.

Oświadczenie o korzystaniu z opieki nad dzieckiem jest ważne do odwołania

Pracownik nie ma obowiązku corocznie składać oświadczenia o zamiarze bądź braku zamiaru korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14. Dyrektor szkoły nie ma również podstaw, aby żądać od pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica informacji o takim oświadczeniu.

Konsekwencje likwidacji godzin karcianych w roku szkolnym 2016/2017

Sprawdź, jak dysponować czasem pracy nauczyciela po zmianach w Karcie Nauczyciela m.in. jak przydzielać zajęcia dodatkowe.

Jesienią NIK skontroluje żywienie w szkołach

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kontrole z zakresu zdrowego żywienia w szkołach. Sprawdź co będzie sprawdzane i na co kontrolerzy zwrócą uwagę.

Deklaracje maturalne uczniowie składają do 30 września

Uczniowie, którzy w terminie nie złożą, z różnych przyczyn, deklaracji wstępnej nie mogą w danym roku szkolnym przystąpić do matury.

Czy zapisami w statucie można zobowiązać nauczycieli do zajęć dodatkowych zastępujących „godziny karciane”?

Zadania nauczycieli powinny być określone w statucie szkoły. Jednak dyrektor szkoły nie może poprzez zapis w statucie zobowiązać nauczyciela do pracy obligatoryjnie w wymiarze 2 godzin tygodniowo.