Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli niezgodne z Konstytucją

W minionym tygodniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, upoważniający Ministra Edukacji Narodowej do określenia zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli, jest niezgodny z Konstytucją i przestanie obowiązywać z upływem 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. 

Za okres przerwy świątecznej nie przysługuje wynagrodzenie urlopowe

Pytanie: W jaki sposób należy wypłacać wynagrodzenie nauczycielom za czas przerwy świątecznej? Czy, podobnie jak w czasie wakacji i ferii zimowych, pensję uśrednioną, czy tylko pensję podstawową i nadgodziny realnie wypracowane w danym miesiącu?

Wynagrodzenia za czas choroby nie wlicza się do podstawy trzynastki

Pytanie: Czy wynagrodzenie za czas choroby wlicza się do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

W ferie zimowe mogą odbywać się tylko zaplanowane wcześniej zajęcia

Pytanie: Nauczyciel w czasie ferii zimowych chce z klasą zrobić sobie piknik klasowy na terenie szkoły i wybrać się do kina. Czy dyrektor musi wyrazić zgodę na takie zajęcia?

W 2013 r. odpis na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych taki jak w 2012 r.

Jak już wspominaliśmy w jednym z ostatnich wydań Kwadransu - wysokość odpisów na fundusz socjalny w szkole w 2013 roku będzie taka sama, jak w roku 2012 oraz 2011. 1 stycznia 2013 r. wszedł w życie przepis zamrażający wysokość odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych na kolejny rok.

Upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla pracownika szkoły udziela wójt lub starosta

Pytanie: Czy dyrektor musi wydać pracownikom pracującym z danymi SIO upoważnienie do ich przetwarzania?

Uchwały rady pedagogicznej muszą zawierać elementy określone w przepisach

Pytanie: Jak powinna wyglądać prawidłowo sformułowana uchwała rady pedagogicznej, tzn. czy musi mieć numer czy wystarczy data uchwalenia i czy rzeczywiście konieczne jest powołanie się w każdej uchwale na ustawę o systemie oświaty, konkretne rozporządzenia i statut? Na podstawie jakiego rozporządzenia można ustalić wzór uchwały?