Reforma oświatowa - harmonogram zadań

Sprawdź, jakie wyzwania czekają na dyrektorów szkół, w związku z wdrażaniem założeń reformy oświatowej.

Przeszeregowanie płacowe – jaka dokumentacja

Do przeszeregowania płacowego konieczne jest dostarczenie aktu nadania stopnia awansu szkole. Nie może go zastąpić zaświadczenie komisji kwalifikacyjnej.

Planowane są istotne zmiany dla pracowników niepedagogicznych

Ujednolicenie tabeli stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, podwyższenie tych stawek oraz wprowadzenie nowych stanowisk samorządowych – takie zmiany przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Nowe zasady wydawania i uzupełniania świadectw pracy

Od 1 stycznia 2017 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie regulujące treść świadectwa pracy, a także sposób jego wydawania i prostowania. Sprawdź jakie zmiany przewiduje.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie przerwy świątecznej – co dalej

Niestawiennictwo nauczyciela w szkole w okresie przerwy świątecznej oraz dni wolnych od zajęć za pomocą których dyrektor szkoły może wydłużyć przerwę świąteczną oznacza nieobecność w pracy. Sprawdź, na co zwrócić uwagę gdy dojdzie do takiej sytuacji.

Na jakich zasadach samorząd uczniowski może zorganizować świąteczny kiermasz

Samorząd uczniowski może zorganizować świąteczny kiermasz, ale bez gromadzenia funduszy.

Kogo powiadomić o krótkim zimowym wypoczynku

Jeśli planujesz krótki zimowy wypoczynek trwający do 3 dni pamiętaj, że musisz go zgłosić odpowiednim organom.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo zimą

Odśnieżanie to nie wszystko. Sprawdź, o czym jeszcze pamiętać by zwiększyć bezpieczeństwo na terenie szkoły w okresie zimowym.