Reforma oświaty: urlop zdrowotny nauczyciela po włączeniu gimnazjum do innej szkoły

Przeniesiony w stan nieczynny, nauczyciel gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej, będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego także po 1 września 2017 r.

Reforma oświaty - pierwsze przepisy obowiązują już od 14 stycznia

9 stycznia 2017 r. Prezydent podpisał ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. 11 stycznia ogłoszono je i opublikowano w Dzienniku Ustaw. Pierwsze przepisy tych ustaw wejdą w życie już w ciągu 3 i 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prewencyjna współpraca szkoły z policją – czy jest potrzebna

Dlaczego w ramach działań profilaktycznych warto współpracować z policją? Choćby po to by poznać odpowiedzialność za przestępstwa i popełnione czyny oraz konsekwencje stosowania używek.

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków dopuszczenia podręczników do użytku

W związku z reformą oświaty należało określić nowe warunki dopuszczania do użytku podręczników do nowych typów szkół. Przedstawiamy główne założenia projektu rozporządzenia w tej sprawie.

Jak przedstawiać wnioski z nadzoru pedagogicznego

W jaki sposób należy podsumować I półrocze oraz przedstawić ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego? O czym nie zapomnieć i jak te obowiązki udokumentować?

Indywidualny program nauki dla ucznia zdolnego – co powinien zawierać

Ponieważ przepisy nie określają elementów indywidualnego programu nauki dla ucznia zdolnego, warto się kierować zasadami dydaktyki oraz wskazaniami dotyczącymi konstruowania programów, odpowiednio do zakładanych celów pracy z uczniem. Podpowiadamy jak to zrobić.

Ewidencja księgowa podręczników i ćwiczeń

Sprawdź, jak ewidencjonować podręczniki i ćwiczenia oraz które zwiększają wartość księgozbioru, a które nie.

Dyrektor nie musi informować pracowników o wysokości trzynastki

Przepisy prawa nie zobowiązują dyrektora do informowania pracowników o wysokości trzynastki. Taki zapis może się jednak pojawić w regulaminie wynagradzania.