Urlop zdrowotny nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny w wyniku reformy oświaty

Także po 1 września 2017 r. nauczyciel gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej przeniesiony w stan nieczynny, będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego.

Przekształcenie szkoły a jej samodzielność

Sprawdź kiedy szkoła może pozostać jednostką samodzielną oraz co może organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w związku z przekształceniem placówki.

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum

W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi gimnazjum, któremu kończy się kadencja, ale tylko do 31 sierpnia 2019 r.

O wprowadzeniu gimnastyki korekcyjnej decyduje dyrektor

Przepisy rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie dotyczą organizacji zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dyrektor nie ma obowiązku organizowania zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Nowe ramowe plany nauczania – co nowego

Sprawdź, jakie są główne założenia projektu rozporządzenia w prawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Nowa podstawa programowa od roku szkolnego 2017/2018 – na co zwrócić uwagę

Sprawdź, kiedy i w jakich klasach rozpocznie się wdrażanie zmian, które obowiązki należą do dyrektora, a które do nauczycieli.

Jakie zmiany przewiduje projekt w sprawie rekrutacji do szkół absolwentów gimnazjum

Jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I to jedna z najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie rozporządzenia w sprawie rekrutacji do szkół absolwentów gimnazjum.

Bezpieczny dojazd na zimowisko

Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić uczniom bezpieczną podróż autokarem na zimowisko i tak samo bezpieczną powrotną drogę do domu.