Podczas wycieczki szkolnej doszło do wypadku. Jakie 10 kroków wykonać

Sprawdź, jak krok po kroku należy postąpić gdy w trakcie szkolnej wycieczki lub wyjścia poza teren szkoły, dojdzie do wypadku z udziałem ucznia.

Odprawa dla zwolnionych w wyniku wdrażania reformy – na jakich warunkach

Jeżeli dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowe zatrudnienie w gimnazjum, to rozwiązanie stosunku pracy nie uprawni nauczyciela do odprawy, gdyż nie wynika ze zmian związanych z wygaszaniem gimnazjum.

Obowiązek szkolny poza szkołą po 1 września 2017

Rodzic może przenieść dziecko do innej szkoły niż obwodowa pod warunkiem, że szkoła ta dysponuje wolnymi miejscami. Sprawdź, jak to będzie wyglądać po 1 września 2017 r.

Nowe zasady pracy kuratoriów oświaty

18 marca 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Sprawdź, co się zmieni.

Jak będzie wyglądać rekrutacja do szkoły podstawowej przekształconej z gimnazjum

Rekrutację do przekształconej szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum, który podejmuje wszystkie czynności w tym zakresie.

Fakt przekształcenia zespołu szkół nie może być powodem ograniczenia zatrudnienia

Nauczyciele, którzy dotychczas realizowali godziny w gimnazjum, powinni być traktowani w dostępie do godzin zajęć tak, jak pozostali nauczyciele szkoły. Nie można dyskryminować nauczycieli realizujących godziny w gimnazjum.

Co zmieni się od 1 września 2017 roku

Sprawdź, co to dla Ciebie oznacza, że termin rozpoczęcia działalności przez szkołę wyznaczono na 1 września 2017 r. Jak się przygotować do wdrażania reformy?

Co nowego w Kodeksie pracy

Sprawdź, jakie nowości obowiązują w Kodeksie pracy od 2017 r. Poznaj zmiany dotyczące wydłużenia terminu na złożenie odwołania do sądu pracy oraz prowadzenia regulaminu pracy i wynagradzania.