Urlop zdrowotny a moment zaprzestania pracy

Sprawdź, jakie są warunki udzielania urlopu zdrowotnego i kiedy pracownik powinien zaprzestać świadczenia pracy.

Ramowe plany nauczania opublikowane – co nowego

Jakie zmiany wprowadzają nowe ramowe plany nauczania, które będą obowiązywać od 1 września 2017 r.?

Przekształcenie zespołu szkół nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia

Nauczyciele realizujący godziny w gimnazjum nie mogą być dyskryminowani i powinni być traktowani w dostępie do godzin zajęć tak, jak pozostali nauczyciele szkoły.

Przekształcanie szkół a rekrutacja

Sprawdź, na jakich zasadach dyrektor gimnazjum, które od 1 września 2017 r. będzie szkołą podstawową przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.

Obowiązek konsultacji treści projektu arkusza – co z ochroną danych nauczycieli

Zgodnie z nowymi przepisami związki zawodowe będą opiniować projekt arkusza organizacji pracy szkoły. Czy powinny mieć dostęp do danych osobowych nauczycieli? Czy nie naruszy to zasad ochrony danych?

O liczbie opiekunów podczas wycieczki decyduje dyrektor

Kilkudniowa wycieczka, wyjście do kina, czy wycieczka rowerowa – każda niesie inne zagrożenia i innego podejścia do zapewnienia opieki. Przepisy nie określają ilu uczniów powierza się opiece jednego opiekuna na czas wycieczki czy imprezy szkolnej. Decyduje dyrektor biorąc pod uwagę określone kryteria i on za tę decyzję odpowiada.

MEN opublikowało wyjaśnienia dotyczące arkuszy organizacyjnych na rok szk. 2017/2018

MEN wyjaśnia: działania organizacyjne dotyczące przyszłego roku szkolnego podejmowane są w oparciu o nowe przepisy. Arkusz organizacji na rok szkolny 2017/2018 podlega opiniowaniu przez związki zawodowe. Taka konstrukcja przepisów jest celowa.

Arkusz organizacji na rok szkolny 2017/2018 – nowa procedura

Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli i jak wpłyną one na procedurę przygotowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2017/2018.