Trwają prekonsultacje na temat podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych

Prekonsultacje projektu podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych potrwają do 26 maja 2017 r.  MEN zachęca do przesyłania opinii.

Statut szkoły a zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Sprawdź, jak zadbać o przestrzeganie statutu szkoły podczas wdrażania zmian w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Przeniesienie służbowe mimo ochrony przedemerytalnej

Pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego mają chroniony stosunek pracy. W przekształconym gimnazjum można jednak takiego pracownika przenieść na inne stanowisko w specjalnym trybie przewidzianym w przepisach o pracownikach samorządowych.

Ograniczenie zatrudnienia w szkole podstawowej

W szkole podstawowej ograniczenie zatrudnienia może nastąpić, tak jak do tej pory, jedynie do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nowa podstawa programowa – jakie obowiązki ma dyrektor

Sprawdź kogo od 1 września 2017 r. obejmie nowa podstawa programowa oraz jak wpłynie na pracę dyrektora szkoły.

Ilu uczniów w klasach I–III od września 2017 r.

Sprawdź, jakie przepisy będę w roku szkolnym 2017/2018 regulować organizację pracy szkoły, w tym liczbę uczniów w klasach I–III.

Dziecko pozostawione w kraju powinno mieć uregulowaną sytuację prawną

Zwykłe codzienne sprawy i decyzje są trudne jeśli rodzice, którzy wyjechali do pracy za granicę, nie uregulowali kwestii opieki nad dzieckiem. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji?

Dla kogo nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach

Sprawdź, kogo z początkiem roku szkolnego 2017/2018, będzie już obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach.