Wyprawka szkolna 2017

Sprawdź, co przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wychowanie do życia w rodzinie – jak zaplanować od 1 września 2017 r.

Jako, że ramowy plan nauczania zawiera zajęcia wychowanie do życia w rodzinie, należy je zaplanować na kolejny rok szkolny.

Wpis do RSPO - o czym powinieneś wiedzieć

Już można w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych składać wnioski o założenie szkoły, w którą zostanie przekształcone gimnazjum.

Świadectwo dla ucznia klasy VI – co nowego

W roku szkolnym uczniowie klasy szóstej zamiast świadectw ukończenia szkoły podstawowej otrzymają świadectwa promocyjne do siódmej klasy.

SN: po urlopie zdrowotnym obligatoryjne skierowanie na badania kontrolne

Nauczycielowi wypowiedziano stosunek pracy z dniem 31.08.2017 r. w związku z art. 225 ustawy wprowadzającej - Prawo oświatowe. Od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy należy wydać mu skierowanie na badanie kontrolne nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia?

Skrócenie okresu wypowiedzenia – czy jest możliwe

Koniec okresu wypowiedzenia upływa zawsze w ostatnim dniu miesiąca, chyba że strony postanowią inaczej.

Dlaczego powinieneś zbierać podpisy potwierdzające odbiór świadectwa

Mimo, że w żadnym dokumencie nie ma miejsca na zamieszczenie podpisu potwierdzającego odbiór świadectwa, podpisy te powinny być zebrane i przechowywane.

10 zasad prawidłowej klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2016/2017

Sprawdź, jakich zgodnie z przepisami wystawić uczniom oceny w roku szkolnym 2016/2017. Poznaj 10 obowiązujących zasad wskazówki jak ich przestrzegać.