Zawieszenie w obowiązkach służbowych a świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe wypłacane nauczycielom z ZFŚS przysługuje również nauczycielom zawieszonym w obowiązkach służbowych. Nie zależy ono od faktycznego wykonywania pracy, ani od wynagrodzenia nauczyciela.

Nowy NIP i REGON dla przekształcanej szkoły

W związku z przekształceniem gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, konieczne będzie uzyskanie przez nowo powstałą szkołę podstawową nowego NIP oraz nowego numeru identyfikacyjnego REGON.

Nowości w opiece medycznej w szkołach

Trwają prace nad nowym system medycyny szkolnej. Nowa ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym będzie regulować zasady współpracy szkolnych gabinetów z właściwym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe ramowe plany nauczania od 1 września 2017 r. – jak się przygotować

W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor musi wziąć pod uwagę realizację nauczania według przepisów dwóch rozporządzeń w sprawie ramowych planów nauczania: z 2012 i 2017 roku.

Nowe procedury dla bezpieczeństwa

MEN rozpoczęło prace nad procedurami reagowania na nieprzewidziane sytuacje w szkole, w tym cyberzagrożenia.

Kto przydziela dostęp do SIO nowemu dyrektorowi

Dostęp do systemu SIO jest przydzielany dyrektorom szkół i placówek na ich wniosek złożony do organu prowadzącego.

Kiedy możliwy jest dodatkowy staż

Nauczyciel stażysta, który nie zrealizuje stażu na stopień nauczyciela kontraktowego w pierwszym roku szkolnym pracy, nie może kontynuować stażu w ramach kolejnej umowy. Możliwe jest zatrudnienie tego nauczyciela i ponowne odbycie całego stażu.

Jakie wytyczne zastosować remontując podłogi w szkołach

Prawo nie reguluje wymagań dla posadzek w jednostkach oświatowych. Warto więc poprosić fachowca o pomoc przy wyborze posadzki.