Zatrudnienie w nowej szkole a zwrot zasiłku na zagospodarowanie

Jeżeli nauczyciel, któremu wypłacono zasiłek na zagospodarowanie, podejmie zatrudnienie w innej szkole bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy w szkole, w której wypłacono zasiłek, wówczas zasiłek nie podlega zwrotowi.

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji we włączanym gimnazjum – kto wydaje

Sprawdź, kto powinien wydać zarządzenie w sprawie inwentaryzacji w przypadku włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej.

Wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa w 2018 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa mają być wyższe od dolnego limitu ustawowego. MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia dotyczącego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

Przygotowanie, rozpoczęcie i zakończenie remontu – obowiązki dyrektora

Sprawdź, jakie masz obowiązki w zakresie przygotowania, przeprowadzania i zakończenia prac remontowych w szkole. Przeczytaj jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać oraz co zrobić w przypadku konieczności przeprowadzenia niezaplanowanego remontu.

Nowe ramowe statuty placówek publicznych

Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące ramowych statutów. Sprawdź, co się zmieni i do kiedy trzeba dostosować nowe przepisy.

Nie możesz żądać od rodzica ucznia wizyty w poradni

Szkoła nie może wymóc na rodzicu wizyty w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Powinna jednak w tym zakresie podjąć współpracę z rodzicami lub inne działania przewidziane przepisami np. zawiadomienie sądu rodzinnego.

Kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach upływa zawsze w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego. Strony mogą jednak skrócić okres wypowiedzenia za porozumieniem stron.

E-dziennik w przyłączanym gimnazjum – czy kontynuować

Sprawdź, czy w przyłączanym gimnazjum kontynuować prowadzenie e-dziennika.