Zmiany w dokumentacji w przekształcanych szkołach

Sprawdź, w jaki sposób przekształcenie szkoły oraz zmiana jej nazwy wpłynęły na konieczność modyfikacji dokumentacji szkolnej.

Uczeń doświadcza przemocy domowej – 15 kroków

Sprawdź, jak postąpić krok po kroku jeśli podejrzewasz, że uczeń doświadcza przemocy domowej.

Renta przed rozwiązaniem stosunku pracy a prawo do odprawy

Pracownikowi przysługuje odprawa emerytalno-rentowa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

Nowości dotyczące praktycznej nauki zawodu

Sprawdź, jakie zmiany wprowadzi nowe rozporządzenie dotyczące praktycznej nauki zawodu.

Kształcenie ustawiczne – co nowego

Poznaj nowe regulacje dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Jak zorganizować opiekę nad uczniami - mini poradnik

Sprawdź, jak zorganizować opiekę, tak by uczniowie byli bezpieczni przez cały rok szkolny. Poznaj wskazówki jak skutecznie zaplanować nadzór w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych.

Czy zmianę nazwy szkoły należy odnotować w świadectwie pracy?

Odnotowywanie w świadectwie pracy samej zmiany nazwy pracodawcy nie jest wymagane, choć nie ma przeszkód, by pracodawca to uczynił.

Aby przejść na emeryturę bez względu na wiek, trzeba rozwiązać stosunek pracy

Nie można przejść na emeryturę nauczycielską na podstawie art. 88 ust. 1 KN i jednocześnie zachować pracy na stanowisku dyrektora. Rozwiązanie stosunku pracy na stanowisku nauczyciela musi wiązać się także z rezygnacją ze stanowiska dyrektora szkoły.