Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Część planowanych zmian w Karcie Nauczyciela dotyczy awansu zawodowego. Już dziś przeczytaj do czego się przygotować.

Osobie pełniącej obowiązki dyrektora szkoły obniża się pensum

Organ prowadzący określa zasady udzielania zniżek pensum. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obniża się także osobie, która pełni obowiązki dyrektora szkoły w zastępstwie.

Kontrola PIP – 7 uprawnień inspektora

Sprawdź, jakie warunki musisz zapewnić podczas kontroli PIP oraz jakie uprawnienie ma inspektor.

Dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych – na co zwrócić uwagę

Jaki dziennik będzie właściwy do dokumentowania prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne?

Dokumentacja pracy świetlicy według nowych przepisów

W tym roku szkolnym zajęcia świetlicowe powinny być zaplanowane w arkuszu organizacyjnym szkoły i realizowane przez wychowawców w ramach 26-godzinnego pensum. Sprawdź, na co jeszcze zwrócić uwagę dokumentując pracę świetlicy.

Co nowego w rozporządzeniu o przeciwdziałaniu narkomanii

Nowe rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania narkomanii ma zawierać zapisy podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z zażywania tzw. dopalaczy. Sprawdź, jak wpłynie to na pracę szkoły.

Co najmniej pół etatu niezbędne do rozpoczęcia stażu

Do rozpoczęcia awansu na nauczyciela kontraktowego przez wymagane jest zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.

13 zasad bezpiecznej ewakuacji z budynku szkoły

W ciągu roku szkolnego musisz przeprowadzić co najmniej jeden próbny trening ewakuacyjny. Pierwszy – do 30 listopada. Wcześniej powinieneś poinformować wszystkich członków społeczności szkolnej o zasadach bezpieczeństwa i sprawdzić czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera wszystkie wymagane elementy.