Organizacja nauczania indywidualnego w szkole

Aktualnie, jeżeli orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zostało wydane po 1 września 2017 r. – nie ma możliwości zorganizowania nauczania indywidualnego na terenie szkoły. Jeśli orzeczenie zostało wydane przed tą datą – nauczanie indywidualne powinno być zorganizowane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Nowości w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela już są pewne. 24 listopada 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Ich szczegółowe omówienie znajdziesz w Temacie numeru.

Nowość: dodatek za wyróżniającą pracę

Wprowadzona zmiana przepisów Karty Nauczyciela przyniesienie nowy składnik wynagrodzenia - dodatek za wyróżniającą pracę. Sprawdź, kto, kiedy i na jakich zasadach go otrzyma.

Kto podpisuje przeniesienie dyrektora szkoły

Jeśli dyrektor szkoły zmienia stanowisko pracy w szkole, przeniesienia służbowego dokonuje organ prowadzący. Sprawdź, kiedy konieczne jest przeniesienie.

Karta Nauczyciela – co nowego od 1 stycznia 2018 roku

Zmiany w Karcie Nauczyciela będą bardzo istotne i będą miały znaczny wpływ na pracę dyrektorów i nauczycieli. Wdrażanie nowości nastąpi etapami, począwszy już od 1 stycznia 2018 r. Sprawdź, co zmieni się w najbliższym czasie.

Jak reagować gdy niepełnoletni uczeń wagaruje

Sprawdź, jak wygląda procedura postępowania wobec niepełnoletniego ucznia, który wagaruje.

Do dnia porodu włącznie pracownica pozostaje w zatrudnieniu

Wypłatę zasiłku macierzyńskiego pracownicy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia przejmuje ZUS. Pracodawca powinien dokonać wypłaty zasiłku macierzyńskiego za dzień porodu, ma też możliwość przekazania w całości wypłaty tego zasiłku do ZUS.

Dni wolne – nie zmienisz ustaleń w ciągu roku

Ostateczny termin udzielenia informacji o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to 30 września. Obowiązujące regulacje nie przewidują możliwości zmian już ustalonych dni wolnych.