Zakup biletów do teatru z ZFŚŚ –czy jest wolny od podatku

Bilety do teatru zakupione dla pracowników z ZFŚŚ do kwoty 380 zł podlegają zwolnieniu z PIT, jeśli spełnione zostaną określone przesłanki zwolnienia. Sprawdź, jakie.

Przerwa świąteczna to czas wolny od zajęć ale nie od pracy

Przepisy prawa wprost nie nakładają na dyrektora szkoły organizacji zajęć opiekuńczych w okresie zimowej przerwy świątecznej. Nie jest to jednak zagadnienie oczywiste i co roku powstają wątpliwości z tym związane. Przeczytaj, kiedy powinieneś taką opiekę zapewnić.

Nowe obowiązki dyrektora – jakie zmiany w prawie od 1 września 2018 r.

W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy zestawienie zmian w prawie oświatowym, które obowiązywać mają od 1 stycznia 2018 r. Dzisiaj piszemy o tym co ma zmienić się od 1 września 2018 r.

Nowa procedura udzielania urlopu zdrowotnego

Sprawdź, jak wyglądać będzie procedura udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2018 r.

Nauczyciel wspomagający – czy może pomagać kilku uczniom

Sprawdź, czy jeśli do klasy dojdzie kolejny uczeń z orzeczeniem, które wymaga zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, to należy zatrudnić drugiego nauczyciela wspomagającego.

IPET – jak dostosować do nowych przepisów

IPET należy dostosować do wszystkich aktualnych przepisów, okresu, na jaki wydano orzeczenie – z uwzględnieniem klas, które uczeń będzie realizował na danym etapie edukacyjnym.

Dłuższa nieobecność w pracy nie wpływa na terminy szkoleń okresowych z zakresu bhp

Jeżeli nie upłynął jeszcze okres 6 lat od dnia ostatniego szkolenia okresowego bhp, wówczas nie ma obowiązku przedwczesnego kierowania pracownika na szkolenie okresowe z tego powodu, że przebywał on na długotrwałym zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim.