Zasady organizacji nauczania domowego

Przypominamy nowe zasady organizacji nauczania domowego opisane w ustawie z Prawo oświatowe, które obowiązują od 1 września 2017 roku.

Zasady dokumentowania badań sanitarno - epidemiologicznych

Badania sanitarno – epidemiologiczne są bezterminowe i nie ma konieczności ich cyklicznego powtarzania, chyba że lekarz wpisze w książeczkę zdrowia datę kolejnego badania.

Rozdaje zajęć w arkuszu na rok szkolny 2018/2019

Sprawdź, jakie rodzaje zajęć należy zamieścić w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

Prace budowlane wokół szkoły a zakaz opuszczania terenu placówki w czasie przerw

Dyrektor szkoły wydaje zarządzenie o zakazie opuszczania terenu szkoły przez uczniów, jeśli prowadzone wokół szkoły prace remontowe zagrażają ich bezpieczeństwu. Dotyczy to zarówno uczniów niepełnoletnich i pełnoletnich.

Organizując egzamin gimnazjalny nie zapomnij o zapewnieniu właściwych warunków

Aby zapewnić właściwe warunki lokalowe i techniczne do przeprowadzenia egzaminu skorzystaj z listy podsumowującej obowiązujące zasady. Przypominamy również zadania i terminy związane z organizację egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku.

Godziny ponadwymiarowe w arkuszu organizacyjnym

Sprawdź, czy nowe przepisy dopuszczają przydzielanie godzin ponadwymiarowych kadrze kierowniczej.

Co powinieneś wiedzieć o projekcie nowego rozporządzenia w sprawie organizacji szkół

Rozporządzenie zmieniające zasady tworzenia arkuszy organizacji pracy szkół ma zacząć obowiązywać jeszcze w marcu. Projektowane zmiany będą więc dotyczyć aktualnie przygotowywanych arkuszy na kolejny rok szkolny.