Zasady organizacji wycieczki zagranicznej

Wycieczka zagraniczna, jak każda inna wycieczka organizowana przez szkołę powinna być przygotowana pod względem organizacyjnym i programowym, z uwzględnieniem specyfiki oraz warunki, w jakich będzie się odbywać.

Zasady dołączenia do zajęć etyki w trakcie roku

Sprawdź, czy na wniosek rodzica złożony w trakcie roku szkolnego można dopisać ucznia na zajęcia etyki oraz jak w takiej sytuacji klasyfikować ucznia.

Wniosek o urlop zdrowotny nie musi zawierać załączników

Nauczyciel przedstawił wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, w którym wskazał jedynie, że żąda udzielenia urlopu. Nie wskazał ani okresu, w którym chciałby skorzystać z urlopu, ani też choroby, w związku z którym urlop miałby zostać udzielony. Do wniosku nie dołączył żadnego orzeczenia lekarskiego. Jak powinien zachować się dyrektor?

W czasie przerwy świątecznej nie ma zajęć z uczniami, zatem nie realizuje się godzin ponadwymiarowych

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane jest z dołu na podstawie wykonanej pracy. W czasie przerwy świątecznej nauczyciel nie realizuje godzin ponadwymiarowych. Nie przysługuje mu więc wynagrodzenie w tym zakresie.

Orzeczenie sprzed 2018 r. daje prawo do urlopu zdrowotnego

Nauczyciel dołączył do wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia orzeczenie o potrzebie udzielenia takiego urlopu wystawione przez lekarza rodzinnego w grudniu 2017 r. Czy dyrektor powinien odmówić udzielenia urlopu?

Nowa podstawa programowa dla liceów

Według nowych zasad uczyć się będą osoby, które skończą ośmioklasową podstawówkę. Poznaj najważniejsze cele i założenia nowej podstawy programowej dla liceów.

10 odpowiedzi na pytania o arkusz organizacji 2018/2019

W artykule odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019.