Zmiany w organizacji wycieczek – porównanie dotychczasowych i nowych przepisów

Sprawdź, jak zmienią się zasady organizacji wycieczek, zielonych szkół i wypoczynku.

Zamiast wypowiedzenia pomyśl o ograniczeniu zatrudnienia

Podejmując decyzje w sprawie zwolnień, nie zapominaj też o alternatywach. Zamiast wręczać wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, którego nie można dalej zatrudniać w pełnym wymiarze zajęć, możesz zaproponować mu, z takich samych przyczyn ograniczenie zatrudnienia.

Wydatki związane z bezpłatnym podręcznikiem należy klasyfikować w nowy sposób

Obowiązują już zmiany w klasyfikacji dochodów oraz wydatków związanych z bezpłatnym podręcznikiem.

Udział uczniów szkoły niepublicznej w wycieczce zagranicznej organizowanej przez inną szkołę

Dyrektor szkoły niepublicznej może współpracować w sprawie wycieczki zagranicznej ze szkołą publiczną lub niepubliczną. Sposób organizowania wycieczki powinien wynikać z wewnętrznych przepisów obu szkół

Przeniesienie służbowe na inne stanowisko pracy zamiast wypowiedzenia

Jedną z alternatyw wypowiedzenia jest przeniesienie służbowe. Projektując arkusz organizacyjny można także podjąć decyzje o zmianie rodzaju zajęć prowadzonych przez nauczyciela niezależnie od ewentualnej redukcji jego wymiaru zajęć.

Postępowanie gdy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły okaże się plagiatem

Okazało się, że program został skopiowany ze strony internetowej innej szkoły. Jak należy postąpić w opisanej sytuacji?

Ocena z religii na świadectwie szkolnym – przypomnienie zasad

Na świadectwie wpisuje się ocenę z religii lub etyki, jeśli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć (bez wykreślania nazwy tych drugich), a stawiamy kreskę, jeśli uczeń nie uczęszczał ani na religię ani na etykę.