Zapewnienie opieki uczniom dowożonym do szkoły to obowiązek gminy

Pytanie: Organ prowadzący zabrał etat świetlicy szkolnej i polecił zatrudnienie przez gminny klub kultury osoby, nie nauczyciela (np. opiekuna z przewozów szkolnych lub byłą sprzątaczkę, ewentualnie osobę z przygotowaniem pedagogicznym lub po studium pedagogicznym), której powierzy się opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi w ramach świetlicy szkolnej. Czy to jest zgodne z prawem? Jak w tej sytuacji mogę odpowiadać za bezpieczeństwo uczniów? Jak prowadzić nadzór nad pracownikiem?

Zajęcie rewalidacyjne w klasach I-III w roku szkolnym 2012/2013

Pytanie: Czy w szkole podstawowej w klasach I-III jest obowiązek zorganizowania zajęć z korekcji wad postawy? Do tej pory w mojej szkole zajęcia te odbywały się z tzw. godzin dyrektorskich - w myśl nowej ramówki od września na poziomie klas I-III tych godzin już nie ma do dyspozycji dyrektora.

Za pracę w oddziale integracyjnym nie przysługuje dodatek

Pytanie: Czy nauczycielom oddziału integracyjnego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy?

Z dwóch umów z jednym pracownikiem nie przysługują podwójne świadczenia z ZFŚS

Pytanie: Pracownik zatrudniony jest jako nauczyciel oraz jako sekretarka. Czy przysługują mu świadczenia socjalne ZFŚS w szkole z obu stosunków pracy?

Urlop dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2012/2013

Podstawowe zasady i przepisy związane z udzielaniem urlopu zdrowotnego zna zarówno każdy dyrektor placówki, jak i nauczyciele. Jednak niektóre z przepisów można rozumieć w dwojaki sposób (jak chociażby wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć czy obowiązek posiadania 7 letniego stażu przed wnioskowaniem o pierwszy urlop), co przysparza wątpliwości przy podejmowaniu decyzji w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu zdrowotnego. Te najczęściej pojawiające się wątpliwości i najtrudniejsze zapisy aktów prawnych związanych z urlopem wyjaśniamy poniżej.

Powierzenie nauczycielowi wychowawstwa klasy trzeba z nim skonsultować

Pytanie: Czy dyrektor przydzielając nauczycielowi wychowawstwo w danej klasie  powinien ten fakt wcześniej z nim skonsultować, zapytać czy wyraża na to zgodę? Co zrobić w przypadku, gdy nauczyciel odmówi przyjęcia wychowawstwa?