Zmiana trybu rozwiązania umowy oznacza ponowną konsultację ze związkami zawodowymi

Pytanie: Pracodawca poinformował związek zawodowy o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w związku z likwidacją stanowiska pracy. Związek pozostawił informację bez odpowiedzi. Pracownik dowiedziawszy się o tym zamiarze rozchorował się. Czy w związku z planami zwolnienia pracownika na podstawie art. 53 § 1b Kodeksu pracy pracodawca musi ponownie powiadomić związek o tym zamiarze?

Zawieszony nauczyciel powinien być uwzględniony w arkuszu organizacji na kolejny rok szkolny

Pytanie: Nauczyciel został zawieszony w czynnościach z początkiem roku szkolnego. Jest to nauczyciel kontraktowy. Jak mam postąpić wobec niego w związku z planowaniem arkusza organizacyjnego na kolejny rok? Mam go uwzględnić, czy nie mogę?

Z nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie można zawrzeć porozumienie o zmianie wymiaru zatrudnienia

Pytanie: Czy jest możliwe zawarcie porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy z nauczycielem mianowanym (nie będącym emerytem) na wymiar niższy niż 9/18 ?

Wyjazd na wycieczkę szkolną nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach – w ramach urlopu bezpłatnego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w szkole podstawowej na 13/18 etatu. W drugiej szkole uzupełnia etat oraz na podstawie dodatkowej umowy o pracę ma dodatkowo 3/18 etatu. Nauczyciel w swojej macierzystej szkole jedzie na wycieczkę - ma delegację. Czy w drugiej szkole też powinien otrzymać delegację, czy też nauczyciel musi wziąć urlop bezpłatny?

W szkole mogą działać kluby uczniowskie

Pytanie: Czy  istnieje możliwość założenia przez nauczyciela w szkole uczniowskiego klubu np. teatralnego, przyrodniczego. Chodzi mi o to, aby taki klub cieszył się wszystkimi przywilejami jak klub sportowy, np. dotacjami. Czy jest to zgodne i dopuszczalne przez prawo oświatowe?

Uczniowie nie powinni odnosić dzienników lekcyjnych

Pytanie: Czy uczniowie mogą przynosić dzienniki lekcyjne na zajęcia i odnosić je do pokoju nauczycielskiego, czy też nauczyciel sam powinien to robić? Czy wychowawca może wyznaczyć odpowiedzialną za odnoszenie dziennika osobę z klasy, jeśli nauczyciel po lekcji tego nie dopilnuje?

Sposób zapoznania uczniów z zarządzeniem określa dyrektor

Pytanie: Czy złożone podpisy (czyli imię i nazwisko) przez dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej, dotyczące zapoznania się z zarządzeniem dyrektora szkoły odnośnie do noszenia identyfikatorów na terenie placówki jest naruszeniem prawa? Statut szkoły nie zawiera uregulowań, w jaki sposób należy zapoznawać uczniów z zarządzeniem.