Ugryzienie kleszcza podczas wycieczki, zielonej szkoły lub wyjścia do lasu - postępowanie szkoły

Rozpoczął się sezon wycieczek szkolnych i zielonych szkół – warto więc pomyśleć o takim zaplanowaniu wypoczynku organizowanego przez szkołę, by był dla uczniów nie tylko atrakcyjny, ale także bezpieczny. Jednym z zagrożeń czyhających podczas wypoczynku na świeżym powietrzu są kleszcze. Sezon wzmożonej aktywności kleszczy to okres od marca do końca czerwca oraz od sierpnia do października. Sprawdź, jak postąpić w przypadku ugryzienia ucznia przez kleszcza. Lekarze są zgodni co do tego, że kleszcza należy usunąć jak najszybciej. Czy nauczyciel powinien sam wyjąć kleszcza, czy może pojechać z uczniem do przychodni?

Procedura tworzenia klas integracyjnych od 1 września 2018 r.

Poznaj procedurę tworzenia klasy integracyjnej w szkole podstawowej od 1 września 2018 r. Jakie zmiany należy wprowadzić w arkuszu organizacji pracy szkoły?

Plan urlopów nie musi być udostępniany związkom zawodowym

Sprawdź, czy organizacja związkowa może zażądać od dyrektora szkoły przedstawienia planu urlopowego pracowników obsługi celem sprawdzenia czy plan został sporządzony i czy pracownicy zostali o tym poinformowani.

Kto może wnioskować o zmiany w statucie szkoły

Organem uprawnionym do złożenia wniosku o zmiany w statucie szkoły jest rada pedagogiczna. Sprawdź, co o statucie mówią przepisy.

Funkcja opiekuna samorządu uczniowskiego bez dodatku funkcyjnego

Sprawdź, czy nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego należy się dodatek funkcyjny.

Dla kogo i na jakich warunkach program „Dobry start”

Sprawdź, jakie są wstępne założenia programu „Dobry start”, który przewiduje wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Poznaj wstępne warunki i terminy programu.

Ciąża nie może być powodem skreślenia uczennicy z listy uczniów

Sprawdź, czy pełnoletnia uczennica w ciąży może być skreślona z listy uczniów i czy istnieją szczególne przepisy dotyczące traktowania w szkole uczennic w ciąży.