Uniknij błędów przy wypełnianiu świadectw w roku szkolnym 2017/2018

Sprawdź, jak powinieneś wypełnić świadectwa szkolne w tym roku szkolnym. Na co zwrócić uwagę uwzględniając zmiany wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie świadectw.

Przegląd dokumentacji na koniec roku szkolnego 2017/2018

Sprawdź, jakie dokumenty skompletować, na co zwrócić uwagę oraz jakich terminów musisz dotrzymać w roku szkolnym 2017/2018

Powołanie IOD – zadania dyrektora

Od 25 maja obowiązuje RODO. Należy zwrócić uwagę na obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych - IOD, który zastąpi obecnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Od 25 maja nie ma już obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO

Wraz z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 25 maja 2018 r. został zniesiony obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych.

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw

Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za każdą zrealizowaną godzinę ponad pensum

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu – na podstawie zrealizowanych prac. Przepisy oświatowe nie regulują kwestii rozliczeń finansowych.

Możliwość odwołania się do sądu pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy

Nauczyciel ma 21 dni od dnia wygaśnięcia stosunku pracy na odwołanie się do sądu pracy. Niemniej jednak nie ma obowiązku pouczania go o tym uprawnieniu.

Efektywne metody pracy z uczniem

Poznaj wskazówki eksperta, dzięki którym pomożesz uczniom w skutecznym planowaniu czasu.