Zniszczenie lub zgubienie podręcznika a regulamin

Sprawdź, co powinno się znaleźć w regulaminie udostępniania podręczników dotowanych przez MEN.

Zlikwidowana szkoła w świadectwie pracy

W skład zespołu szkół wchodziła zlikwidowana obecnie szkoła podstawowa. Zespół posiada akta osobowe pracowników tej szkoły. Jednak z byłych nauczycielek, która pracowała w tej szkole jeszcze przed połączeniem w zespół, zwróciła się o wystawienie w świadectwie pracy. Jakiego pracodawcę należy wskazać w treści świadectwa?

Zasady tworzenia klasy integracyjnej od 1 września 2018 r.

Sprawdź, jaka jest procedura utworzenia od 1 września 2018 r. klasy integracyjnej w szkole podstawowej.

Wniosek o wszczęcie postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego złożony po 30 czerwca – co dalej

Fakt, że pracownik nie dostarczył do 30 czerwca dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego nie przekreśla możliwości przystąpienia do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej jeszcze w tym roku szkolnym.

Nowe zasady korzystania z monitoringu w szkołach

Sprawdź, czy do czasu dostosowania się szkół do nowych przepisów o ochronie danych osobowych, należy wyłączyć monitoring w szkole.

Nowe zasady dotyczące świadectw w roku szkolnym 2017/2018

W tym roku szkolnym dyrektorzy będą wydawać świadectwa według wzorów i zasad określonych w nowych przepisach. Sprawdź, jakie zasady wydawania świadectw obowiązują w roku szkolnym 2017/2018.

Dlaczego warto przeszkolić pracowników z RODO

RODO zawiera w wielu aspektach unormowania różne od tych zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dlatego warto zadbać o aktualne szkolenia pracowników w tym zakresie.