Wybór lekarza wydającego orzeczenie o potrzebie urlopu zdrowotnego

Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia może wystawić wyłącznie lekarz jednostki medycyny pracy, z którą szkoła ma umowę.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia – tylko gdy okres ten skraca pracodawca

Na wniosek pracownika można ustalić wcześniejszy termin ustania stosunku pracy, niż wynikający z okresu wypowiedzenia. W takim wypadku jednak odszkodowanie za skrócenie wypowiedzenia nie przysługuje.

Nowe zasady organizacji wycieczek szkolnych

Z dniem 2 czerwca 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Poznaj najważniejsze zmiany.

Nowe druki legitymacji już obowiązują

W roku szkolnym 2017/2018 jest dopuszczalne wydawanie legitymacji szkolnych na starym druku. Dotychczas wydane legitymacje zachowują jednak ważność.

Klasyfikacja uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Sprawdź, jak prawidłowo i zgodnie z aktualnymi przepisami oceniać uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

Czy dane osobowe ucznia można udostępniać pomocy nauczyciela

Pomoc nauczyciela pracująca z nim w jednej sali ma wgląd do tego jakie dane osobowe przetwarza nauczyciel (dziennik lekcyjny, dokumentacja wycieczki, IPET). Czy pomoc nauczyciela powinna otrzymać dostęp i upoważnienie do zasobów danych osobowych ucznia w celu ich przetwarzania?

10 zadań dyrektora w związku z wydawaniem świadectw

Przypominamy podstawowe zadania dyrektora szkoły związane z wydawaniem świadectw na koniec roku szkolnego.