Zasady występowania samorządu uczniowskiego z opinią do organów szkoły

Reprezentantem ogółu uczniów są organy samorządu uczniowskiego i to one powinny wystąpić z opinią do organów szkoły.

Wzór arkuszy ocen dla szkół wszystkich typów

Czy jest konieczne prowadzenie zbioru arkuszy ocen dla szkół wszystkich typów (MEN-II/163/2) zawartego w rozporządzeniu z 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, skoro nie ma takiego druku w nowych rozporządzeniach?

Urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2018 r. – rozwiązania wybranych problemów

Jak wyliczyć średnią urlopową nauczyciela za okres wakacji? Za ile dni należy im się wypłata tej średniej? Czy dodatek motywacyjny który nie jest przyznany na okres lipiec i sierpień należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym? Dyrektorzy będą korzystać z urlopu wypoczynkowego tylko przez 2 tygodnie. Za jaki okres otrzymają wynagrodzenie urlopowe? Poznaj odpowiedzi.

Świadczenia urlopowe dla każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole

Formy dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS są różne, na przykład szczególne świadczenie zarezerwowane wyłącznie dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, czyli świadczenie urlopowe. Poznaj zasady ich wypłacania.

Kwota wolna od potrąceń, ale nie od oskładkowania i opodatkowania

Od 1 lipca 20018 roku obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków. Poznaj szczegóły.

Jak pomóc uczniom skutecznie się uczyć

Poznaj metody, dzięki którym uczniowie będą uczyć się szybciej i skuteczniej.

Czy organ prowadzący może żądać zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia

W okresie ferii letnich dyrektor nie korzystał z urlopu z uwagi na prace remontowe. Mimo to zostało mu wypłacone wynagrodzenie urlopowe, w tym średnia z nadgodzin. Organ prowadzący żąda teraz zwrotu tego wynagrodzenia. Czy słusznie?