Zakaz aktywności zarobkowej w trakcie urlopu zdrowotnego

Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach na podstawie odrębnych stosunków pracy. W jednej ze szkół ma rozpocząć urlop zdrowotny. Czy w związku z tym musi skorzystać w drugiej szkole z urlopu bezpłatnego?

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe

Będzie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe. Poznaj 10 obszarów zmian oraz najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowej.

Od 2 czerwca tylko nauczyciel może być kierownikiem wycieczki

Od roku szkolnego 2018/2019 kierownikiem wycieczki szkolnej może być tylko pracownik pedagogiczny szkoły. Nie ma wymogu ukończenia kursu kierowników wycieczek szkolnych przez nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły na kierownika wycieczki.

Ocena pracy sprzed 1 września 2018 r. – do kiedy jest ważna

Oceny pracy wystawione na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność aż do momentu wystawienia kolejnej oceny pracy.

Nauczyciel świetlicy a obowiązki niepedagogiczne

Czytelnik zapytał nas: czy do zakresu obowiązków nauczyciela świetlicy należy rozliczanie obiadów? Co na ten temat mówią przepisy RODO?  

Najnowsze zasady organizacji wycieczek

Sprawdź, na jakich zasadach organizować będziesz wycieczki i imprezy w nowym roku szkolnym. Przeczytaj również, jak ostateczne zmiany różnią się od tych projektowanych.

MEN opracowało materiały pomocne przy tworzeniu regulaminu oceny pracy nauczycieli

Resort edukacji opracował materiały wyjściowe do opracowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. MEN podkreśla, że regulamin należy dostosować do specyfiki szkoły, a pomoce są do ewentualnego wykorzystania.

Jak skonstruować sprawozdanie z rocznego nadzoru pedagogicznego

Do 31 sierpnia dyrektor szkoły publicznej, na zebraniu rady pedagogicznej, przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.